Farmers Of the Future

2013-11-15 Av: Anna Samuelsson i kategorin: Praktikanter 2013

Vi sitter sju stycken i en jeep gjord för fem. Jag och Elsa sitter i bagaget, skumpar, skrattar och mår lite illa. Från en dammig grusväg i Roryadistriktet svänger plötsligt vår chaufför Yahaya av på en stig som knappt är en stig längre. Det skumpar värre än någonsin och både Elsa och jag slår huvudet i taket. Ska vi klara det här? Kommer vi att ta oss fram?
Det gör vi. Det är med lättnad vi hoppar ur bakluckan och känner mark under fötterna. Vi möts direkt av ljud, barn som stimmar och tjoar. Idag besöker vi Lolwe Primary School.

Skolan är med i programmet Farmers Of the Future, FOF, ett program som går ut på att utbilda framtidens bönder kring Victoriasjön. Programmets idé är att elever och lärare tillsammans bildar skolklubbar där de får lära sig om miljö, näringslära, genus, hållbar utveckling, hälsa och agroforestry. Tanken är att stärka ungdomar, få dem att se möjligheter och känna till sina rättigheter. Att få dem att tro på en framtid som jordbrukare och att de själva kan arbeta sig ur fattigdom.

Vi sitter i skuggan under några träd, skyddade från den brännande heta solen. Några lärare berättar om skolans miljöklubb som engagerar 20 elever i årskurs 5 och 6. Eleverna gör oss snart sällskap i skuggan och kan själva berätta vad de lärt sig av miljöklubben.


Peter Gradlis, åk 6:
-Vi har lärt oss hur man planterar träd, skyddar dem från insektsangrepp och hur man sköter om dem på bästa sätt. Vi har också ett grönsaksland bakom skolbyggnaden som vi hjälps åt att odla och sköta två timmar per dag. Grönsakerna är till för alla elever på skolan, så att vi får i oss den näring vi behöver. Det som blir över kan vi ta hem och dela med våra familjer, eller sälja och på det sättet ha råd med skolmaterial.

Grönsakslandet.

Just grönsakslandet är en favorit för nästan alla medlemmar i miljöklubben. Genom den har eleverna kunnat påverka hemma. Föräldrarna har insett vikten av näring och vitaminer och har också etablerat en liten köksträdgård eller planterat fruktträd.

- Jämställdhet har vi också pratat mycket om. Det fick mig att inse hur mycket min syster hjälper till och jobbar hemma, jämfört med mig som inte gjorde något alls. Nu hjälps vi åt, jag har lärt mig att tvätta, städa och hämta vatten.

Miljöklubben.

Det är 20 stolta elever som visar oss in i grönsakslandet. Nu växer där kål, tomaterna är redan skördade. De visar oss träden de planterat, omgärdade av pinnar för att skydda mot djurangrepp. De är glada över deras nya kunskaper, och känner att de kan påverka. Det är de som i framtiden ska bruka jorden runt Victoriasjön.