En spis med många fördelar

2013-11-21 Av: Elsa Lindberg i kategorin: Praktikanter 2013

I Tanzania står biobränslen som ved, träkol, restprodukter från jordbruket och kol för 90 procent av all energianvändning. Den största delen av energin går åt till att tillaga maten. På landsbygden har endast 2 % av befolkningen tillgång till elektricitet. Maten tillagas över en öppen eld mellan tre större stenar. Mellan de tre stenarna placeras matlagningskärlet. Det går åt mycket ved för att laga maten på detta vis, då mycket av värmen går till spillo och veden inte bränns fullständigt, dessutom bildas det rök som är ohälsosam att andas in.

De tre stenarna är den traditionella spisen, elden görs emellan stenarna och kokkärlet placeras mellan dem

Vi besöker familjen Odongo som just har byggt en energisparande spis (wood saving stove). Vi-skogen förser bönder med kunskapen om hur en energisparande spis ska byggas. Material får familjen stå för själva, spisen är dock mycket billig att bygga. Den består av tegelstenar och lera och sedan ett rör till skorsten. Sonen Patrice som är bra på engelska berättar med ett stort leende för oss om spisen de har byggt tillsammans med Charles Kamwana från Vi-skogens kontor i Girango. Vi står i ett litet hus på gården och Patrice berättar att de byggde huset för spisens skull eftersom den annars skulle förstöras av regnet.

Huset har familjen byggt för spisens skull, där får de även plats med virke.  Hyddan bakom är deras skafferi där maten förvaras i skydd från djur.

Spisen har många fördelar, den förbrukar mindre ved än en öppen eld vilket gör den mer energieffektiv och motverkar avskogning samtidigt som den sparar mycket tid för kvinnor som vanligtvis är de i hushållet som lägger mycket tid på insamling av ved. I många områden går det åt uppemot 4 timmar om dagen till att samla in ved. Om familjen inte har tillgång till vet utan måste köpa bränsle så bidrar spisen till en minskad kostnad. Till skillnad från den öppna elden så är röken är koncentrerad och kan ledas ut ur köket.

Charles Kamwana tillsammans med Patrice Odongo vi den energisparande spisen. 

Patrice visar oss hur spisen fungerar, först springer han ut och samlar ihop lite torkat gräs och små kvistar som är bra att tända med. När Patrice fått igång elden lägger han in några större grenar. Han pekar på en gren som står lutad mot väggen och berättar att för att laga ugali (en majsgröt som är basföda i Östafrika) till hela familjen så krävs det med den energisparande spisen tre av dessa pinnar. Tidigare när de fortfarande lagade ugalin maten över öppen eld så gick det åt tio grenar.

När det blivit eld i spisen sätter Patrice kokkärlet i hålet ovanför elden, tanken är att det ska bli helt tätt och fungera som ett lock. Storleken på hålet är anpassat efter kokkärlet, då bildas en sluten kammare så att värmen koncentreras mot kastrullens botten. Men det blir inte helt tätt och rök sipprar ut, fast den mesta av röken försvinner ut genom skorstenen.

Charles försöker sätta kastrullen så att den ska täcka hålet helt och hållet så att ingen rök ska sippra ut.

I och med spisen har det blivit enklare för familjen att laga mat, de sparar tid och slipper andas in röken. Patrice fyrar av ett glatt leende och säger att han nog kan bygga spisen själv nu eftersom Charles har lärt honom hur man ska göra.

Patrice Odongo