En lektion för en bättre framtid

2013-02-18 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

Under ett stort mangoträd har skolbänkar ställts fram. Bänkarna som är riktade mot trädstammen är fullsatta av barn i gröna skoluniformer. Vi är på Kamuli Primary School i distriktet Mityana i centrala Uganda – en av Ugandas 97 Farmers of the future-skolor. På skolschemat för dagen står barns rättigheter, klimatförändringar, en lektion i agroforestry och hållbart jordbruk samt ett seminarium kring hur man anlägger en köksträdgård.

– De ständiga förändringarna i klimatet är något som nästa generation måste leva med, säger George William Sserwanga från Vi-skogens partnerorganisation MMUDFA innan dagens lektion har börjat. Därför måste vi lära de unga om hur de kan leva och bruka jorden i det klimatet, fortsätter han.

Efter lite stoj och stim bland eleverna i skolbänkarna kliver George fram till den svarta tavlan som placerats vid det stora mangoträdet.

– När vi pratar om ”Farmers of the future” pratar vi om er! Säger George och spänner ögonen i eleverna innan han brister ut i ett leende.

Georges föreläsning är trollbindande. Det märks att han sitter inne med många års erfarenhet av undervisning och kunskap från åren på MMUDFA.

– När vi pratar om ”Farmers of the future” pratar vi om er! Inleder George

– Var sitter vi nu? – Jo under ett träd. Vi behöver skugga för att skydda oss mot solen. Likadant är det med grönsakerna vi odlar, berättar George pedagogiskt.

Därefter inleder han en lektion i vad klimatförändringar beror på. Han pratar om växthusgaser, om hur vi människor är orsaken till förändringarna och att vi därför också måste försöka göra något åt dem.

– De här träden hjälper oss att ta upp koldioxiden som vi sprider, säger han och lägger en hand på trädets stam. Därför är träden så viktiga. Och vi borde plantera ännu fler träd!

Sedan förklarar George hur träden bidrar till att regnen faller och hur trädens långa rötter assisterar andra växter med kortare rötter med vatten.

Sedan kommer han till något skrämmande. Han berättar att Uganda tar hem första pris i att hugga ner träd. I hela världen. Varje år huggs 90 000 hektar ner. Fortsätter det så finns ingen skog kvar i Uganda år 2050. Och utan träd finns knappt någon skugga alls. Och knappt heller något regn.

– Vet ni varför människor hugger ner träden? frågar George – För att få ved, svarar Nabankema som sträckt upp handen.

Eleverna antecknar flitigt ner vad George, Yonah och Shem berättar.

Sedan fortsätter MMUDFA:s trädexpert Yonah Byemkya att berätta om de olika agroforestryträdens egenskaper, var de olika träden passar att odla och om varför eucalyptusträd bör undvikas. Därefter förflyttar agronomirådgivaren Shem Sserugga hela det tillfälliga utomhusklassrummet till en annan del av skolgården, där han håller ett seminarium om hur eleverna själva kan tillverka en egen köksträdgård. Nämligen genom att plantera grönsaker i en säck (läs Agnes tidigare blogginlägg om hur man gör).

Innan Shem börjar sin lektion i säckplantering ber han alla elever att resa sig upp och tar sedan ton i en klappsång som alla elever stämmer in i.

I MMUDFA:s planering för Farmers of the future år 2013 ingår också regelbundna BMI-kontroller på skolorna. Utrustade med vågar och mätstickor kommer lärarna att väga och mäta alla elever. Undernäring bland barn är vanlig och genom dessa regelbundna BMI-kontroller ska man få bukt med problemen. Även lektioner i barns rättigheter kommer att hållas liksom seminarier i hur man tillverkar en vedsparande spis. Och massor av trädplantor utlovas.

När vi åker från skolan tillsammans med våra kollegor George, Shem och Yonah är vi rörda, hänförda och imponerade. Vi känner att vi just har upplevt något stort. Viktig expertkunskap har slagits samman med pedagogik och kokats ihop till ett begriplig och konkret framtidsrecept till nästa generation. Alltihop i skuggan av ett stort mangoträd.

Eleven Robert Katongoero kramar ett av skolgårdens träd.

/Evelina Stenström