De odlar för en bättre hälsa

2013-11-19 Av: Vi-skogens praktikanter 2013/2014 i kategorin: Praktikanter 2013

En av Vi-skogens partnerorganisationer i Tanzania heter MWIVANYA. Organisationen som består av ett nätverk av bondegrupper är verksam i Roriadistriktet, några timmars bilfärd norr om Musoma. Det är en politiskt obunden organisation som jobbar med att utbilda bondegrupper inom bland annat agroforestry, jämställdhet och i frågor som rör HIV/Aids. I förra veckan fick vi hänga med MWIVANYA på ett besök hos en av de bondegrupper som de jobbar med.

Platsen för vårt fältbesök är nästan överdrivet vackert. Ett lapptäcke av fält i olika nyanser av grönt och brunt breder ut sig framför oss. Landskapet ramas in av en bergskedja vars yta ser ut att bestå av ett gäng balanserande stenar i olika storlekar. En av killarna från MWIVANYA leder vår grupp över ett fält och vi går försiktigt för att inte råka trampa på de bara ett par centimeter höga grödorna. En bit bort ser vi en samling människor i skuggan under ett träd. Precis bredvid jobbar några andra med att gräva en stor grop bredvid en annan ännu större grop som är fylld med grumligt vatten. När de ser oss, släpper de sina verktyg och kommer fram och hälsar oss välkomna. Gruppens initiativtagare Yusufy Warioba, berättar att de just nu håller på att bygga dammar för fiskodling.

Om det inte vore för att jag på förhand visste att denna bondegrupp skiljer sig från andra så hade jag vid en första anblick förmodligen inte reagerat alls. Kanske hade jag observerat de något insjunkna kinderna i ett par av ansiktena och de hos några något ansträngda rörelserna. Men jag tror inte det. Jag har varit i så lite kontakt med sjukdomen i mitt liv att jag tidigare inte har haft ett ansikte på den.

Gruppen av människor som står framför oss kallar sig Upendo tele Group, som på swahili betyder ”kärlek i överflöd”. De har framför allt två saker gemensamt, de bedriver ett småskaligt jordbruk och de har alla diagnosen HIV/Aids. De är med i ett projekt som drivs av Vi-skogens partnerorganisation MWIVANYA som går ut på att ge bondegrupper med HIV/Aids den kunskap de behöver för att kunna odla enligt metoder inom agroforestry. I projektet ingår rådgivning kring odling av grödor, produktförädling, fågeluppfödning och fisk såväl som entreprenörskap och kosthållning. Att få i sig en näringsriktig kost är viktigt för en HIV/Aids-smittad person då det är ett sätt att stärka immunförsvaret.

Chistofa Otiono och Genifa Joi är två av medlemmarna i Upendo tele Group.

 

Initiativtagaren till Upendo tele Group är Yusufy Warioba som efter sitt positiva HIV-besked för två år sedan ville lyfta frågan om behovet av mer näringsriktig mat för människor med HIV/Aids. Han tillsammans med några andra HIV-positiva gick ihop och började odla grönsaker för egen konsumtion och försäljning. Idag består gruppen av sammanlagt tio personer, hälften kvinnor, hälften män i allt från lägre tonåren upp till övre medelåldern. Utöver jordbruket så jobbar de med att uppmana andra att gå och testa sig och med att försöka att inspirera andra i samma situation att starta liknande grupper. Utöver Upendo tele finns det tre grupper till i området som har gått ihop av samma anledning.

Jag var lite spänd inför mötet med människor med en så svår sjukdom. Jag behöver förhoppningsvis aldrig uppleva hur det är att leva med HIV/Aids vilket betyder att aldrig helt kommer att förstå hur det känns. Men det jag kunde jag se, höra och känna på stämningen i Upendo tele Group, var att dessa personer mår bra av att göra något tillsammans. Projektet känns som en investering på flera plan, hälsomässigt och ekonomiskt men även socialt.

Yusufu Warioba längst till vänster tillsammans med de övriga medlemmarna i Upendo tele Group.