Där träd växer, växer också människor.

2013-02-26 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

En heldag i fält väntar oss när vi lämnar Vi-skogens kontor i Musoma i Tanzania. Klockan är halv tio och vi är redan två timmar försenade på grund av en punktering från föregående dag. Ett fint regn faller från en tillsynes klarblå himmel och en tunn regnbåge syns i horisonten över Victoriasjön.

Bilen rullar norrut, över Mara floden, mot ett område nära gränsen till Kenya. I dag ska vi till Shirati regionen och besöka en av de partnerorganisationer som Vi-skogen arbetar med i Tanzania. Den här organisationen heter MVIWANYA vilket är en förkortning, som översätts till Nätverk av bondegrupper för småskaliga jordbrukare. Organisationen startade sin verksamhet år 2008 och bestod då av 28 bondegrupper med ungefär 300 bönder. Idag är 184 grupper anslutna till nätverket, vilket är över 4000 bönder.

Det tar nästan två timmar innan vi är framme. Solen står högt på himlen och värmen känns nästintill kvävande när vi hoppar ur bilen. Inne på MVIWANYAs kontor är det trots värmen utanför förvånansvärt svalt. Josef Bugwama och Joel Josef, som är två av organisationens fyra heltidsanställda, berättar för oss hur de arbetar. Det är en beskrivning av en organisation som vi känner igen. Organisationen hjälper småskaliga bönder att organisera sig i bondegrupper, de hjälper dem starta spara-/och lånagrupper, de lär grupperna om agroforestry och förser dem med frön till träd. De arbetar med medvetenhet kring genus och HIV/AIDS-frågor samt att de har Farmers och the Future-projekt med lokala skolor.

Vi-skogen arbetar med flera olika partnerorganisationer runt om i alla de fyra länder som de har egenverksamhet i. Likheterna mellan organisationerna är att alla arbetar med träd och agroforestry. Många av partnerorganisationerna har sina egna expertisområden utöver agroforestry, som Mirio, vilka arbetade med konstgjord insemination. Vi-skogen ställer höga krav på de organisationer som de arbetar tillsammans med, men det här är första organisationen jag stött på som har precis samma verksamhet som Vi-skogen.

Även inne i det mötesrum som vi sitter i syns tydliga spår av Vi-skogen. Diplom på väggarna, böcker, broschyrer och bilder, alla med Vi-skogens logga. I ett av hörnen står ett blädderblock med bilden av en ”Octagon”, vilket ett verktyg som är framtaget av SIDA för mätning av utvecklingen inom organisationer. Det mest iögonfallande i rummet är den stora affischen på svenska med rubriken ”Där träd växer, växer också människor”. Det slår mig att det här lika gärna skulle kunna vara ett av Vi-skogens egna kontor och egna verksamheter.

Precis då kommer Josef till början av organisationens historia i sin berättelse om verksamheten. Då faller alla mina funderingar på plats utan att jag behöver fråga. Han berättar att MVIWANYA är en organisation som startades för att ta över det arbete som Vi-skogen själva tidigare utfört i området. Ett syfte med Vi-skogens arbete är precis detta; att deras kunskap och metoder ska leva kvar i ett område långt efter att de själva fasat ut sin egen närvaro. I det här området hade de arbetat i nästan tio år och vid den tidpunkten anses det oftast att projektet är moget att leva vidare utan Vi-skogens aktiva närvaro. MVIWANYA bildades av 28 av de bondegrupper som tidigare var anslutna till Vi-skogen för att gemensamt fortsätta med samma arbete. I dag finns Vi-skogen med som en partner som bidrar med finansiellt stöd och sin gedigna kunskapa men allt arbete utförs av organisationen själva.

Sent på eftermiddagen sitter vi åter i bilen på väg tillbaka till Musoma. Jag inser att i Shirati har Vi-skogen verkligen lyckats att skapa långsiktig och lokalförankrad hållbarhet i sitt projekt. Detta genom en lokalt startad och driven organisation som MVIWANYA.

Josef Bugwama och Joel Josef som arbetar på Vi-skogens partnerorganisation MVIWANYA.

MVIWANYA arbetar med projektet Farmers of the future. Här är Salmon Yoyo (12år) och Atteno Peter (11år) som visar oss runt trädplantorna på Mingos grundskolan.

MVIWANYA startades av 28 lokala bondegrupper. Här sitter bondegruppen Opendo som tillhör MVIWANYA, mitt i ett låna-/ och spara möte.

/Emma Eineskog