Biogas; en lönsam investering

2012-11-08 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

Att installera en biogasanläggning är en utmärkt idé då man egentligen inte behöver använda träd som vedbränsle. Samtidigt sparar man pengar och träd, men det är en stor investering att skaffa sig en biogasanläggning. Vi-skogen , tillsammans med samarbetsorganisationen Heifer International, hjälper till med rådgivning och finansiering så att bonden inte behöver betala hela summan själv .

För att konstruera en biogasanläggning behövs bland annat dessa komponenter:

- Cement
- Tegelstenar
- Sand
- Aggregat
- Arbetskraft

Vi-skogen rekommenderar att man bygger en biogasanläggning på 6 kubikmeter som kan lagra upp till 71 kg dynga.

Allt bonden behöver för att skapa biogas är dynga. Dyngan behöver bara blandas med vatten innan den förs in i anläggningen. Eventuella höstrån eller liknande stoff tas bort för att inte fastna någonstans.

Mr. Mukasa, som jag och mitt team besökte, berättade att hans fyra kor producerar ungefär 70 kilo dynga dagligen och allt går till biogas. Överskottet använder han som gödsel. Det tar ungefär två månader innan dyngan blir biogas och då kan det eldas i spisen i fyra-fem timmar.

Först tar bonden Mukasa upp dynga från sina kor

Därefter, samlar han det i en typ av brunn innan det rinner ner till biogasanläggningen

Sedan tar han upp vatten som ska blandas med dyngan

Nuhu Musisi hjälper till med att späda ut vattnet med dyngan och tar bort ”smuts”

Innan blandningen når rötkammaren så har det redan börjat bildas bubblor

Efter att hela processen är slut och dyngan har blivit biogas så förs den in i ett lager. Överskottet som används till gödsel samlas på ett annat ställe.