Alla Barn Har Rätt Att Bli Ingenjörer

2014-06-18 Av: Linda Andersson i kategorin: Rwanda

Uwiragiye_Rwanda_Shangasha_2014-06-10 Uwiragiye, 15 år, med sin hembygda radio. Shangasha Rwanda

Uwiragiye softar i ett dike i Shangasha, Rwanda. Lyssnar på sin radio. Den skrålar, rosslar som efter en rejäl lunginflammation, men den låter. Och den är hans. Uwiragiye har byggt den av en gammal vattendunk, en uttjänt högtalardel, några batterier, snöre, ett slitet kretskort, två ståltrådsstumpar till antenn. Och en svart plastknapp, det är volymkontrollen. Den funkar. Och han har byggt den själv.

Jag träffar honom samtidigt som jag intervjuar ett av de kooperativ som Vi-skogen arbetar med. Sedan 2009 har vi stöttat gruppen med utbildningar i agroforestry, träning i entreprenörskap men också gett verktyg i organisationsutveckling. Och de har gjort grymma framsteg. På fem år har de gått från en löst sammansatt grupp till ett kooperativ med egen mark och fungerande värdekejda för sina produkter. De har fyrdubblat sina skördar tack vare träd, kompostering och noggrann övervakning av vilka metoder som funkar bäst. Familjernas inkomster har ökat – barnen går i skolan och alla medlemmar har idag sjukförsäkring med nästan gratis sjukvård. Fem år. Och livet har vänt.

KokruigiCooperative_Rwanda_2014-06-11 Kokruigi Cooperative i Shangasha, Rwanda. De har jobbat med Vi-skogen sedan 2009 – idag har alla medlemmar sjukförsäkring.

Men Uwiragiyes familj är inte medlemmar. Han är rätt förtegen om sin familj överlag. Jag får aldrig reda på hur hans liv sett ut de senaste fem åren. Men just nu tycks utmaningarna vara fler än medvindarna.

- Du är ju grym på att bygga radioapparater. Du kanske skulle bli ingenjör?
- Nä. Jag går inte i skolan. Vi har inte råd.

När vänder hans liv?

#AllaBarnHarRättAttBliIngenjörer

AngeDivineNyiramajyambere_Rwanda_2014-06-12 Ange Divine Nyiramajyambere, 14 år, Rwanda. ”Jag ska bli veterinär när jag blir stor. Jag gillar kor bäst för de ger mjölk som jag kan dricka. Och så har de ett lugn över sig.” Divines pappa har fått utbildningar av Vi-skogen sedan 2009.
FablineMutuyemariya_Rwanda_2014-06-11 Fabline Mutuyemariya, 12 år, Rwanda: ”Jag vill ha en fruktträdgård när jag blir stor och sälja frukt.” Fablines mamma är medlem i en grupp som genom Vi-skogen lärt sig om agroforestry, fruktodlingar och hållbart jordbruk.