Juliet – en ung bonde med ambitioner som med små medel löser stora problem.

2014-02-24 Av: Linda Andersson i kategorin: Uganda

Nabatanzi Juliet har planterat 400 tallar för att förhindra jorderosion, få ved och pengar till utbildning.

Kullarna i Mpigi  kan kännas långt från Victoriasjöns fiskebyar. Men avståndet är mindre än 3 mil och utmaningarna i stort sett de samma som i stora delar av Uganda: avskogning, lynniga väderförhållanden, utarmade jordar. På en av kullarna bor Nabatanzi Juliet, Vi-skogenbonde sedan ett par år tillbaka.  Tillsammans med sin man och tre barn försöker hon få gårdens 2 acres att ge nog med mat och inkomster till hela familjen hela året. En ekvation som är svår att få ihop, men Juliet är en ung bonde med ambitioner som med små medel löser stora problem.

- Vi har planterat 400 träd. De flesta är tallar som vi satt här i sluttningen. Jag hoppas att de ska betala barnens skolavgifter när de växt färdigt. Men innan dess ska jag plantera nya så att vi alltid har träd på gården.

Träden i sluttningen hindrar jorden att rinna ner för kullarna när de kraftiga regnen kommer. Rötterna binder den näringsrika röda leran. Och träden som Juliet planterat runt omkring gården som en skyddande mur, hindrar vinden från att knäcka hennes grödor.

- Men jag får också ved från dem. Förut högg vi ner träden i skogen för att laga mat varje dag, men nu räcker det långt med grenarna från mina egna träd.

Att planterar 400 träd kräver insatser. Juliet har fått stöd från Vi-skogen i hur man ska sköta om träden så att de överlever torkan, men hon har också fått fröer och plantor så att hon tillsammans med kvinnorna i bondegruppen Group Mbazzi Farmers Association kan skapa sin egen plantträdgård.

- Och så har jag lärt mig hur vi ska få större och fler bananer från gården. Vi lägger ett lager av löv och kvistar som täcker hela åkern och det ger näring till frukterna. Förut behövde jag köpa mat till familjen för att det skulle räcka, det behövs inte längre. 

Med ganska små medel förändras förutsättningarna; Trädplantor. Utbildning i hållbart jordbruk. Medlemskap i en bondegrupp där man gör saker tillsammans. Insatser som gör att Juliet kan lösa sina egna problem. En ung bonde med ambitioner och hopp inför framtiden.

-  Jag drömmer om att mina barn ska få en bra utbildning. Och att vi ska få en stadig inkomst så att vi kan utveckla vår gård ännu mer.