361 words about Uganda

2012-10-25 Av: i kategorin: Praktikanter 2013

Uganda ligger beläget i hjärtat av Afrika. Omgärdat av Sydsudan i norr, Kenya i öster, Tanzania och Rwanda i söder och Kongo-Kinshasa i väster, befinner sig landet 80 mil från närmsta havskust. Inte desto mindre är Uganda sjöarnas land. Kronan på verket är Victoriasjön, världens näst största insjö. Sjön som delas med Kenya och Tanzania och är en viktig ekologisk och ekonomisk resurs.

Landet kännetecknas av sina bördiga jordar och som hemvist för mer än en tredjedel av världens bergsgorillor. Trots detta lever minst 35 % av befolkning på <1USD per dag (andelen fattiga på landsbygden är betydligt större) och biståndet uppgick 2008 till 52 USD per invånare.

Majoriteten av ugandierna lever på landsbygden. De allra flesta är småbönder och äger i genomsnitt inte mer än 2,5 ha brukbar mark. Majs, matoke (matbanan), kassava och sötpotatis är stapelvaror.

Trots att de ekologiska förutsättningarna skulle kunna te sig goda har livet som jordbrukare blivit allt svårare. I takt med att de globala klimatförändringarna accelererar konfronteras Ugandas bönder dagligen med klimatförändringarnas baksida; eroderande jordar, torka och häftiga skyfall blir allt vanligare.

Kvinnans roll inom jordbruket är oumbärlig. Men trots att hon oftast, med råge, bär den tyngsta arbetsbördan återspeglas detta sällan i graden av inflytande. Fortfarande har kvinnor svårt att få komma till tals, fatta ekonomiska beslut och äga mark. Inte sällan får flickor stå tillbaka till förmån för pojkar när det gäller utbildning och egenbestämmande. Brist på sanitetsartiklar såsom bindor begränsar också flickors och kvinnors frihet.

Andelen hiv-positiva är bland den högsta i världen och allra värst drabbade är människor bosatta på landsbygden.  Att vara hiv-positiv är än i dag stigmatiserande och få vågar tala öppet om sin hiv-status. Detta gör att många människor, som hade kunnat få stöd och medicinering, lider i onödan.

Men positiva saker sker och Vi-skogen är inte sena att haka på!

Under 2011:

  • Planterades 1 228 751 träd
  • Radplanterades häckar och alléer på en sträcka motsvarande 824 016 meter
  • Arbetade Vi-skogen med 22 342 bönder och 382 bondegrupper
  • Utbildades 6 007 kvinnor och 3 671 män i jämställdhet
  • Arbetade Vi-skogen med 102 bondeorganisationer
  • Utbildades 9 776 personer i hiv- och aidsfrågor

/Agnes Lanker

Comments are closed.