En spis med många fördelar

I Tanzania står biobränslen som ved, träkol, restprodukter från jordbruket och kol för 90 procent av all energianvändning. Den största delen av energin går åt till att tillaga maten. På landsbygden har endast 2…