Vatten i torkan

I Kenya är vatten en bristvara. Jag har ofta funderat på om de bönder som Vi-skogen arbetar med har tillräcklig tillgång till vatten. Jag frågade bonden David Kwaka hur mycket vatten hans familj konsumerade…