361 words about Uganda

Uganda ligger beläget i hjärtat av Afrika. Omgärdat av Sydsudan i norr, Kenya i öster, Tanzania och Rwanda i söder och Kongo-Kinshasa i väster, befinner sig landet 80 mil från närmsta havskust. Inte desto…