Inseminera mera

Morgonen är tidig och Vi-skogens jeep kör ut ur Kisumu. I jeepen sitter en chaufför, tre medarbetare samt tre praktikanter från Vi-skogens Kisumukontor. Jeepen är på väg till Mirio, en av Vi-skogens partnerorganisationer i…