Vad möten kan skapa

Det är otroligt vilken kraft möten mellan människor kan ha. Ofta handlar det så enkelt om att just möjliggöra för människor att träffas. Det är i mötet med en annan person som nya idéer…

Människorna som ger mig sin vardag

Vi träffar så mycket människor här, så många som lever så skilda liv från livet vi lever hemma i Sverige. Vår vardag har den senaste tiden inneburit att vi sitter i skuggan i deras…

Hej… är du där?

Den här praktiken går lite ut på att lära sig hur man tar hand om de sår man själv har skapat. Där i går spektrat från det strategiska till rent organisatoriska till det praktiska…

Sawa ya caayi

Nu är vi tillbaka i Masaka efter två veckors juluppehåll. Det har varit härligt med lite ledigt, men samtidigt är det kul att vara tillbaka och träffa alla på kontoret. Och så är det…

Hur var 2014 och hur blir 2015?

Igår var en enda lång mötesdag för huvudkontoret här i Uganda. Det var en dag med diskussion kring det som hänt 2014 och vilka förväntningar som finns inför 2015, en rengjuten utvärderings- och planeringsdag…

Mens och millenniemål

Millenniemålen kallas de åtta mål för utveckling som FN satt år 2000 under millennietoppmötet där 147 deltagare från samtliga medlemsländer fanns representerade. Millenniemålen kallas också för världens löfte till de fattiga och 2015 är…

Systemet som styr men som missar den viktigaste av faktorer

Jag har märkt att jag reflekterar mer gällande produktionskedjan här, jag lever närmare den. Frukten och grönsakerna som säljs på marknaden växer på fält som jag passerar på morgonpromenaden. Möblerna byggs ihop av personer…

SkogN

“Protecting the environment…” “…is protecting life”. Mossesie Kojage, Mubende, avslutar min mening och vi behöver inte säga mer. En av de människor vi fick glädjen att besöka under senaste veckornas fältbesök hos bönder som…

Hur kan arbetsmetoderna spridas till så många som möjligt?

Det finns en del svårigheter i att ha bönder som målgrupp, framför allt i ett land där en stor del av vägarna till just denna målgrupp saknar asfalt. Det kan ta timmar att komma…

Allt kan få etiketten ”resurser”

Vi är nu väl installerade på kontoret här. Vi har träffat på samtliga av våra kollegor och varje dag har vi testat nya restauranger i stan med några av medarbetarna. Variationen gäller emellertid främst…