Hej… är du där?

Den här praktiken går lite ut på att lära sig hur man tar hand om de sår man själv har skapat. Där i går spektrat från det strategiska till rent organisatoriska till det praktiska…

Trädet är bara början

Innan jag åkte som praktikant till Vi-Skogens kontor i Masaka, Uganda såg jag framför mig hur man dag ut och dag in åkte ut i fält för att plantera träd där det var lite…

Mens och millenniemål

Millenniemålen kallas de åtta mål för utveckling som FN satt år 2000 under millennietoppmötet där 147 deltagare från samtliga medlemsländer fanns representerade. Millenniemålen kallas också för världens löfte till de fattiga och 2015 är…

SkogN

“Protecting the environment…” “…is protecting life”. Mossesie Kojage, Mubende, avslutar min mening och vi behöver inte säga mer. En av de människor vi fick glädjen att besöka under senaste veckornas fältbesök hos bönder som…

Helhet

Vi tar varandra i händerna när mötet avslutas. Det sista paret händer som flätas sluter cirkeln. –We are all one. Det är därför vi gör det här. Det är när vi separerar som vi skapar…

Ute på fältet finns det söta djur

Den här veckan har vi blivit introducerade på kontoret och diskuterat de uppgifter vi har framför oss. Jag, Siri och Amanda kommer först och främst göra ett gemensamt arbete där vi undersöker hur bönderna…

Välkommen till oss!

Hej! Vi är årets praktikanter i Vi-skogen och kommer under de kommande månaderna att blogga här. Välkomna!