Dags att ta kol på klimatskeptikernas myter

7 februari, 2017 · Nyheter · 5 kommentarer

tephrosiavogelii_zamukacooperative_rwanda_2014-06-09-fb-prakltikanter Foto: Linda Andersson, Vi-skogen.

Donald Trumps politik ger klimatskeptikerna luft under vingarna. Detta kan bromsa omställningen till en hållbar värld. Nu mer än någonsin måste vi stå upp för vår tids viktigaste fråga: klimatet.

Alternativa fakta, post-sanning, falska nyheter. Donald Trump och hans anhängare har skapat ett nytt sätt att kommunicera som gör att allmänheten inte längre ska känna sig säker på om media eller forskare talar sanning. Denna lögnens retorik bäddar för att Vita huset kan driva igenom beslut som skadar klimatet och gynnar dem som tjänar på att utvinningen av olja, gas och kol.

Vi är många som har märkt att klimatskeptikerna är tillbaka. På debattsidor och i sociala medier skapar debattörerna på så vis en osäkerhet bland läsarna. Här är några av de vanligaste myterna kring klimatförändringarna, och hur vi kan ta kol på dem:

1: ”Klimatförändringarna beror inte på människan”. Fel, forskarna är överens: Människans påverkan på klimatet är tydlig och nivåerna av koldioxid, metan och kväveoxider i atmosfären är i dag de högsta som uppmätts. De senaste tre åren har varit de varmaste på jorden sedan mätningarna startade 1880. 2016 var den globala medeltemperaturen 1,1 grader varmare än under förindustriell tid, enligt Nasa. Detta beror på våra utsläpp av växthusgaser.

2: ”Lite uppvärmning är bara bra”. Fel, visar forskningen. Klimatförändringarna är ett hot mot hela världen. Inte minst fattiga länder drabbas hårt, genom mer extremväder, fler översvämningar, längre perioder av torka och fler kraftiga regn. Redan i dag vittnar människor i östra Afrika, där Vi-skogen arbetar med hundratusentals jordbrukare, om längre torrperioder och att regnen inte kommer när de ska. För bondefamiljer som lever i fattigdom är varje negativ förändring i klimatet en katastrof.

3: ”Forskarna är inte överens”. Fel, en förkrossande majoritet av världens klimatforskare är säkra på att klimatförändringarna beror på oss människor. Hela 97 procent av de svenska forskare som arbetar med klimatfrågan anser att den globala uppvärmningen och människans påverkan är bevisad, enligt en SVT-undersökning. Den siffran överensstämmer väl med tidigare gjorda internationella undersökningar.

4. ”Vår livsstil spelar ingen roll”. Fel, om vi flyger mer sällan, väljer kollektivtrafiken oftare och äter grönare så släpper vi ut mindre koldioxid och andra växthusgaser. På det sättet gör vi ett mindre klimatavtryck och visar beslutsfattare och näringsliv att vi vill leva i en mer hållbar värld. För några år sedan trodde nog ingen att vi skulle se så många elbilar på gatorna och solceller på taken som i dag. Den utvecklingen hade inte varit möjlig utan en ökad efterfrågan och politisk vilja.

Redan nu knappar kanske någon på ett svar på detta inlägg med hänvisningar till ”alternativa fakta”. För allas vår framtids skull måste vi hjälpas åt att ta debatten med klimatskeptikerna: vid kaffeautomaten, i omklädningsrum, i tidningarna och på sociala medier. Låt oss en gång för alla stänga dörren för de som vill hålla liv i Donald Trumps myter.

Henrik Brundin, biolog och vice vd Vi-skogen

 

Fler val
 • DrHelge

  Tror denna typ av oseriösa inlägg skapar många nya skeptiker. Vilket är bra, för vi bör basera åtgärder på verklighet, inte politisk agenda som har med miljö eller fattigdom att göra. Tänk bara vad många dyra ”klimatåtgärder” har orsakat skador på miljön, ökat fattigdom och svält.

 • intelliKent

  ”2016 var den globala medeltemperaturen 1,1 grader varmare än under förindustriell tid”.
  - Visst, börjar man mätningen från det är som kallast så blir det troligtvis varmare.
  Har du hört talas om lilla istiden?

  ”… genom mer extremväder, fler översvämningar, längre perioder av torka och fler kraftiga regn”.
  - Tvärtom, det har visat sig att stormarna minskat i antal istället för att öka.
  Öknarnas utbredning har minskat, skördarna ökat etc.

  ”Hela 97 procent av de svenska forskare som arbetar med klimatfrågan anser att den globala uppvärmningen och människans påverkan är bevisad, enligt en SVT-undersökning”.
  - Jaha, det skulle vara intressant veta hur många av dessa 97 % ”klimatforskare” är direkt beroende av att klimathotet hålls igång.
  Min egen gissning: 100 %.

  ”Fel, om vi flyger mer sällan, väljer kollektivtrafiken oftare…”.
  - Tydligen spelar det ingen roll, för varför skulle annars miljöpartister t.ex. flyga mellan Bromma och Arlanda, veckopendla med flyg, åka taxi etc. om det är så viktigt.

 • Lars Kamél

  1 och 3. Klimatforskarna är helt riktigt överens om att människor påverkar klimatet. De är väldigt oense om hur mycket människor påverkar klimatet och hur mycket vi har bidragit till den globala uppvärmningen. Variationen i åsikter går allt från ”obetydligt” till ”mer än 100 %”. Den sistnämnda går ihop genom att hävda att utan mänsklig påverkan skulle världen ha kylts av de senaste 50 åren. Den som inte tror mig, kan studera avsnittet om klimatkänslighet i IPCC:s rapport. Intervallet är hela 1,5-4,5 graders global uppvärmning för varje fördubbling av koldioxidhalt. Det blir en faktor tre mellan högsta och lägsta värde. Forskarna är verkligen inte överens när deras uppfattningar skiljer sig med en faktor tre!
  2. Lite uppvärmning är visst bra! Det är därför vi har ett tvågradersmål. Forskare har räknat ut att upp till två graders uppvärmning, och kanske lite mer, överväger fördelarna över nackdelarna. Någon ökning av extremväder syns inte till i de fattiga delarna av världen. Globalt har översvämningar och torka inte blivit ett dugg vanligare på åtminstone 10 år. De människor i Östafrika som vittnar om längre torrperioder och att regnen inte kommer när de ska, minns helt enkelt fel. Nederbördsstatistiken visar ingen långsiktig trend, utan bara fluktuationer kring ett medelvärde, år för år. Regnen kommer visst när de ska och torrperioderna är inte längre. Varför tittar inte företrädare för Vi-skogen på nederbördsstatistiken i stället för att utgå från att människor minns rätt? Modern minnesforskning visar att människor väldigt ofta minns fel.

 • Lasse Forss

  Vad är det som gör att man litar på utsagor? Jo, att det man säger visa sig stämma. Att de data som visas är korrekta. Att man får ställe frågor.

  Inte en enda prognos från experterna har stämt med verkligheten. Ändå fortsätter biologer som Henrik Brundin att varna som om prognoserna plötsligt skulle bli sanna.

  Temperaturdata från GISS och NOAA är manipulerade. Se bifogade youtubeavsnitt där historiska klimatdata jämförs data från GISS och NOAA. Här finns hela den ”globala uppvärmningen”.

  Själv har jag ställt frågor till Vetenskapsradion, till journalister, till forskare. Om man svarar på mail så besvarar man inte frågorna. Att inte en enda journalist ställt frågan varför ingen prognos stämt med verkligheten är uppseendeväckande. Henrik Brundin tycker att man nu måste ta kol på ”klimatskeptikernas myter”. Det är mycket enkelt. Börja med att ge en rimlig förklaring till varför alla prognoser visat sig felaktiga. Och när du ändå håller på; berätta hur rådata (grader, havsnivåer etc) ändras så fort som de behandlas av forskarna?

  Henrik Brundin! Vi är många som väntar på svaren.

 • Ivar

  Det skrämmer mig att goda miljöaktivister, politiker och massmedia är faktaresistenta vetenskapsförnekare. Och sprider felaktiga fakta som vetenskap. Fakta är att allt som skrivs i ovanstående artikel är överdrifter eller felaktigheter. Klart att det kan vara 97% av forskare tror att koldioxidutsläppen påverkar klimatet, men världsledande klimatforskare är i stort överens om att klimathotet är överdrivet, och det finns inget i observerade väderfenomen som avviker från de normala variationerna. Visst har temperaturen gott upp något sedan den lilla istiden vilket vi ska vara väldigt tacksamma för, men hur stor del av det som beror på våra utsläpp vet ingen. Klimatlarmen är politik och ej vetenskap. Sedan är det hemskt att Trump har en mer balanserad syn på klimatfrågan, för att då kan hans mer förnuftiga syn på klimatfrågan avfärdas med att han är ju knäpp.