Vi-skogens seminarium och event i Almedalen 2016

7 juni, 2016 · Nyheter · Inga kommentarer

VÄLKOMMEN TILL VI-SKOGEN I ALMEDALEN 2016

Vi-skogen arrangerar två seminarium och en utställning under årets Almedalsvecka – allt på Sidas torg Sverige i Världen. Vi hoppas att vi ses där!

Alla våra programpunkter kommer dessutom att livestreamas på Sida Live

 

PLANTERA ETT TRÄD SOM TAR MÄNNISKOR UR FATTIGDOM, 3/7 kl. 13-18, 4/7-7/7 kl. 8-18

I östra Afrika upplever människor att de redan idag drabbas av hårt av klimat-förändringarna. Att plantera träd är ett effektivt motmedel mot längre torka och extrem-väder. Vi uppmärksammar trädens roll som klimatskydd och fattigdomsbekämpare och bjuder in till trädplantering i ett Afrika i miniatyr.

För tredje året har vi bjudit in politiker och andra miljö- och klimatprofiler. I år låter vi även ett antal tidnings-redaktioner nominera planterare: någon som gör en bra insats för klimatet, eller någon som skulle behöva förstå vikten av att kämpa mot klimatförändringarna.
Allmänheten är också välkommen att plantera träd, på vår mindre Afrikakarta.

Träd kan göra underverk för småskaliga bönder. Utbildning i trädplantering kan innebära skillnaden mellan fattigdom och självförsörjning, hunger och mättnad, framtidsutsikter och hopplöshet för en afrikansk bonde. Förutom mat på bordet och pengar till barnens skolgång bidrar träden till en bättre miljö – på kort och lång sikt.

Tid: Planteringen är öppen 3/7 kl.13:00-18:00, 4/7-7/7 kl. 08:00-18:00
Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6
Arrangör: Vi-skogen
Kontakt: Susanna Wendt | 070 108 66 77 | susanna.wendt@viskogen.se

RAPPORTSLÄPP:

VARMARE KLIMAT – ISKALL NYHET? SÅ RAPPORTERAR SVENSKA TIDNINGAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, 4/7, kl.08.00-08.45

Har klimatförändringarna blivit hetare nyhetsstoff? Vem syns och hörs mest i debatten? Och vad engagerar läsarna mest?  Välkommen till samtal och rapportsläpp.

Seminariet inleds med en presentation av resultaten från den andra upplagan av Vi-skogens och Retrievers rapport Varmare klimat – iskall nyhet? I rapporten har vi undersökt den samlade svenska klimatrapporteringen under 2015.

Tid: Måndag 4/7 kl. 08:00-08:45
Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6
Moderator: Mattias Goldman, vd Fores
Panel: Maria Rimpi, SvD:s redaktionschef och stf ansvarig utgivare, Kristina Yngwe, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson C och Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen. Viktor Liedner, analytiker på Retriever, presenterar rapporten
Arrangör: Vi-skogen och Retriever
Kontakt: Marcus Lundstedt | 070 107 43 17 | marcus.lundstedt@viskogen.se

SEMINARIUM:

MAT OCH KLIMAT UTAN KONFLIKTER OCH KATASTROFER
– BISTÅND FÖR RESILIENS? 7/7 Kl. 08.00-09.45

Svaga samhällen i utarmade landskap drabbas allt svårare av extremväder. Katastrofer begränsar återhämtning av ekosystemtjänster och matförsörjning, och kan leda till konflikter ur resursknapphet. Dagens regionalt kritiska hungersituation speglas i sådana förhållanden.
Resiliens kan ses inte bara för miljö och livsmedel, utan även för ekonomi och samhällets återhämtningsförmåga från kriser. Stärkande av lokalsamhällens resiliens genom markvård och klimatanpassat jordbruk är inte bara resurshushållning, utan kan verka katalyserande för skydd av växande levnadsbetingelser och ekonomi samt undvikande av konflikt.
Utifrån två fall fokuserar seminariet på sambanden mellan tryggad livsmedels-försörjning, fattigdomsbekämpning och positiv samhällsutveckling i skuggan av klimatförändring och sårbarhet.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht inleder seminariet.

Tid: Torsdag 7/7 kl. 08:00-09:45
Plats: Sverige i världen, Donnersgatan 6
Inledning: Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Moderator: Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute
Panel: Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen
Anders Malmer, professor och Föreståndare för SLU Global
Helena Lindholm, prorektor och professor i freds- och utvecklingsforskning,
Göteborgs universitet
Representant för LRF Ungdom
Anders Granlund, Sida
Kerstin Lundgren, Utrikespolitisk talesperson Centerpartiet
Arrangör: Vi-skogen, SLU Global, SIANI, SEI, WFP
Kontakt: Henrik Brundin | 08 120 372 81| henrik.brundin@viskogen.se

ÖVRIG MEDVERKAN:

SKOGEN – JORDENS LUNGOR OCH MILJARDINDUSTRI, 5/7 Kl. 08.30-09.30

Skogen är jordens lungor. Ändå har hälften av världens regnskogar försvunnit på bara 100 år. Avverkningen står för 17 procent av alla växthusgaser som släpps ut. Regnskogarna ger också en försörjning för miljontals människor. Vad måste göras för att stoppa skövlingen och nå ett hållbart skogsbruk?
Arne Andersson, Vi-skogens regionchef i östra Afrika, pratar om återplantering och hållbart skogsbruk som en viktig utvecklingsfråga och hur det inte bara är viktigt för miljön – även för människors försörjning. För mer information, se här.

Tid: Tisdag 5/7 kl. 08:30-09:30.
Plats: Hamnplan 5 (LOs ställe)
Panel: Per-Olof Sjöö, ordförande, GS-facket
Arne Andersson, programansvarig, Vi-skogen
Inger Thorén Emilsson, HR & Kommunikationschef, Sveaskog
Kristina Henschen, chef, Union to Union
Arrangör: Union to Union, GS-facket

OM VI-SKOGEN:

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering arbetar med att bekämpa fattigdom och förbättra miljön. Detta gör vi tillsammans med bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger ökad tillgång till mat, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter. Träden gör människor självförsörjande samtidigt som de förbättrar miljön. Sedan starten 1983 har Vi-skogen planterat mer än 100 000 000 träd och förbättrat livet för över 1 800 000 människor.

 

Fler val