Träden skyddar mot klimatförändringarna

1 oktober, 2015 · Nyheter/Okategoriserade · Inga kommentarer

 Amos Weseka, Vi-skogens miljö- och klimatrådgivare, har själv utbildat över 1 200 bönder, jordbruksorganisationer och politiker i östra Afrika om utmaningarna med klimatförändringarna.

Amos Wekesa, Vi-skogens miljö- och klimatrådgivare i Kenya. Amos Wekesa, Vi-skogens miljö- och klimatrådgivare i Kenya.

 

Vad är den största utmaningen i dag för östra Afrikas bönder?

Torkan och bristen på vatten i jordbruket. Idag är perioderna med torka längre, tiden när regnen brukar komma har ändrats och det extrema vädret har ökat. Det gör att bönderna måste vara ännu bättre på att planera sitt jordbruk, de måste förstå förändringarna och anpassa sig till dem. Och de måste ta del av de tidiga varningssignaler som finns när det gäller vädret för att inte förlora sina skördar.

Men har det inte alltid varit skiftande väder och torka?

Jo, men förändringarna i säsonger är tydligare nu. Och idag är dessutom jordbruksmarken oerhört utarmad. Den har brukats för hårt, av för många och med fel metoder. På många håll har marken förlorat över 60 procent av näringsämnena och många jordbrukare vet inte hur man ska tillföra organiskt material för att återföra näringsämnena. Det gör att skördarna blir mycket sämre. Så utarmade jordar i kombination med klimatförändringarna slår hårt mot bönderna. Bönderna är mycket mer utsatta idag.

Vad kan bönderna göra för att hantera klimatförändringarnas effekter?

Agroforestry är nyckeln. Det är en billig och effektiv metod att öka näringsämnena i marken, eftersom trädens löv och rötter hjälper till att förbättra jordarna. Samtidigt förhindrar träden jorderosionen och de binder koldioxid. Dessutom är träden en försäkring, en möjlig extra inkomst till gården, för om skörden slår fel finns de där för timmer och ved. Agroforestry är en snabb lösning som funkar i längden. Träden gör att bönderna är mer motståndskraftiga mot klimatförändringens effekter.

Text och foto: Linda Andersson

Fler val