”Nu kommer inte längre regnen som de ska”

1 oktober, 2015 · Nyheter/Okategoriserade · Inga kommentarer

På Vincent och Immaculate Muyira’s gård i Mpigi skyddar träden mot torka och intensiva regn. På Vincent och Immaculate Muyira’s gård i Mpigi skyddar träden mot torka och intensiva regn.

I Sverige märks klimatförändringarna främst av i form av politiska diskussioner. I Uganda är verkligheten en annan. För Vincent och Immaculate Muyira handlar det nu om att anpassa sig på bästa sätt

Längre perioder av torka och sen översvämningsregn. Det vittnar allt fler bönder som stöds av Vi-skogen om. Jordbrukaren Vincent Muyira instämmer.

-   Jag har bott här hela mitt liv. Förr fick vi mycket regn och torrperioderna var hanterbara. Men nu kommer inte längre regnen under samma månader som tidigare, och det faller mindre regn. Och torrperioderna är varmare och längre. Utan bra regn blir skördarna inte bra, konstaterar Vincent.

En färsk FN-rapport visar att klimatförändringarna redan har en omfattande påverkan på både människor och natur, i synnerhet i fattiga länder som Uganda. Om ingenting görs väntas ännu sämre skördar, utbredd brist på mat och minskad tillgång till vatten.

Lösningarna är flera, men i synnerhet handlar det om att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och utbilda människor i att anpassa sig till klimatförändringarna.

För familjen Muyira blev räddningen utbildning från Vi-skogen i trädplantering och effektiv bevattning – metoder som FN rekommenderar för att just anpassa jordbruket till klimatförändringarnas negativa effekter.

-   Metoderna vi använder idag på gården, som komposttäckningen, gödsel och träden, de hjälper oss. Vi har fördubblat vår produktion av kaffe. Och bananstockarna är mycket större idag, berättar Vincent.

Det tog ett par säsonger innan resultatet märktes, men då blev förändringen markant.

-   Maten från gården har ökat. Förut hade vi bara precis så vi klarade oss med mat för dagen, men nu kan vi till och med sälja mat, säger Immaculate.

 Text och foto: Linda Andersson

 

FAKTA: Klimatmöte ska minska utsläppen 

FN:s klimatkonferens i Paris (COP21) hålls 30 nov – 11 dec 2015. Där förväntas världens ledare komma överens om ett nytt bindande klimatavtal. Inför mötet ska de 195 medlemsländernas berätta vad de åtar sig för att minska klimatförändringen. EU inklusive Sverige lovar att minska sina utsläpp med 40 procent. EU och Sverige vill också få till ett bindande avtal som inte överstiger en ökning med mer än 2°C.

”Träden skyddar mot klimatförändringarna” –  Vi-skogens miljö- och klimatrådgivare Amos Wekesa berättar mer

Fler val