Ny rapport: Klimatet allt kallare nyhet

30 juni, 2015 · Nyheter/Pressmeddelanden · 2 kommentarer

Från en toppnotering 2007 har antalet artiklar om klimatförändringarna sjunkit drastiskt i svenska tidningar. Det visar den största studien i sitt slag – som Retriever har gjort på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen.

Rapporten ”Varmare klimat – iskall nyhet?” presenteras i Almedalen i dag och bygger på 217 000 artiklar i svensk press mellan 2005 och 2015. Rapporten konstaterar bland annat följande:

1. 2007 och 2008 nådde klimatrapporteringen sin topp och över 32 000 tidningsartiklar publicerades om ämnet. Efter dessa år nåddes en bottennotering 2013 med drygt 15 000 artiklar. 2014 vek kurvan upp något igen med 21 000 artiklar. Artiklarna har dock blivit kortare för varje år.

2. Svenska Dagbladet är den svenska tidning som skrivit mest om klimatförändringarna det senaste året, de följs av Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Uppsala Nya Tidning. Länsvis är det skånska medier som skrivit klart flest artiklar om frågan, följt av Västra Götaland och Östergötland.

3. Politiker har dominerat klimatrapporteringen sedan 2005, de sätter agendan i 28 procent av artiklarna. Forskare och experter kommer på andra plats med 22 procent och journalister är trea med 17 procent. Motsvarande siffra för myndigheter är endast två procent.

4. En tydlig ny trend är att privatpersoner nu delar med sig av sina egna åtgärder för att bidra till en mer hållbar värld i insändare och debattinlägg. Klimatförändringarna beskrivs av media som fakta och något som händer nu, inte en tes från forskare som tidigare under rapportperioden då ofta klimatskeptiker fick lika stort utrymme som forskare.

– Media spelar en viktig roll för hur såväl privatpersoner som politiker och företag agerar i klimatfrågan. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och redan i dag drabbas människor i bland annat Afrika där Vi-skogen arbetar. Jag hoppas att rapporten skapar en diskussion om hur klimatförändringarna kan bli mer medialt intressant, säger Henrik Brundin, senior advisor på Vi-skogen.

Övriga noterbara fakta från rapporten:
- Ordet vill är mycket vanligare än ska i rapporteringen.
- Det är i synnerhet de stora FN-ledda klimatkonferenserna som skapar publicitet.
- Afrika nämns endast i nio procent av artiklarna, som jämförelse nämns USA i 23 procent av artiklarna.
- Förenklat pekar forskare på risker och politiker pratar om visioner. Företagen står i merparten av artiklarna för lösningar och åtgärder.

Ladda ned rapporten som pdf här

För ytterligare information – vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressansvarig Vi-skogen
Tel: 070 107 43 17, e-post: marcus.lundstedt@viskogen.se

Ioanna Lokebratt, medieanalytiker Retriever
Telefon: 0760-00 10 30, e-post: ioanna.lokebratt@retriever.se

Fler val
 • Samuel Lundström

  Intressant rapport!

  Min masteruppsats, som nyligen blev publicerad, tror jag kan vara av intresse. Uppsatsen handlar om hur klimatkompensation och utsläppsrätter speglas i svenska dagstidningar. Vissa likheter och skillnader kan urskiljas mellan rapporterna. Till exempel är politiker och forskare/experter framstående intressenter i båda rapporterna, medan min uppsats visar att artiklarna blivit längre och mer ideologiska i sin karaktär.

  Hur har ni tänkt gå vidare med rapporten?

  Checka in!
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:819436/FULLTEXT01.pdf

  • ylvagr

   Hej Samuel,
   Kul att du intresserar dig för klimatfrågan! Nu tar Vi-skogen lite semester, men vi kommer att ta upp rapporten igen i höst och försöka lyfta frågan på olika sätt. Vi ska såklart kika på din rapport också. Vänliga hälsningar,
   Vi-skogen