Sju miljoner nya träd i Vi-skogen

12 maj, 2015 · Pressmeddelanden · Inga kommentarer

trad_edward_eschwalu

Under 2014 planterades över sju miljoner nya träd genom Vi-skogen. Träden spelar en allt viktigare roll i takt med att klimatförändringarnas effekter blir värre i östra Afrika.

Under 2014 planterades 7 217 893 nya träd genom Vi-skogen i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. Det är en ökning med över tre miljoner träd från året innan. Under samma period nåddes 120 143 familjer av Vi-skogens stöd, nästan 20 000 fler jämfört med föregående år.

Grunden för Vi-skogens arbete är att utbilda människor i agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det gör jordarna bördigare, vilket ökar skördarna och därmed inkomsterna. Träden minskar på så vis fattigdomen.
Träden skyddar också mot klimatförändringarna. Fjolåret var jordens varmaste år sedan temperaturerna började mätas 1880. Ett växande antal jordbrukare som Vi-skogen stödjer vittnar om att torkeperioderna blir allt längre – och när det väl regnar så är nederbörden mycket kraftigare än förut.

- Klimatförändringarna är redan i dag ett stort hot i Afrika. Men träden ger ett livsviktigt skydd. Till exempel gör träden jorden bördig även under längre perioder av torka. På så vis kan familjerna fortfarande få en skörd, mat, inkomster och pengar till barnens skolgång, säger Henrik Brundin, senior advisor på Vi-skogen.

Under 2014 samlade Vi-skogen in 46,3 miljoner kronor, det är den högsta siffran i organisationens över 30-åriga historia. Pengarna kommer framförallt från privatpersoner men också via företag som Coop där medlemmarna förra året skänkte över 13 miljoner kronor via bland annat Biståndsknappen.

Resultat i urval från Vi-skogens verksamhet 2014:
• 7 217 893 nya träd planterades
• 120 143 familjer fick stöd
• 57 350 familjer tog del i utbildningar om klimatförändringarnas effekter.
• 21 025 hushåll började använda alternativa energikällor som biogas, sol och briketter.
• 47 566 hushåll deltog i utbildningar om vikten av att odla olika grödor och hur man får tillräckligt med näring till kosten.
• 11 350 system för vattenuppsamling byggdes.
• 517 köksträdgårdar etablerades på skolor

För ytterligare information – vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressansvarig Vi-skogen
Tel: 070 107 43 17
E-post: marcus.lundstedt@viskogen.se

Fler val