Pressmeddelande: Per Hamid Ghatan och Stina Götbrink till Vi-skogens styrelse

16 april, 2015 · Okategoriserade/Pressmeddelanden · Inga kommentarer

per_hamid_gathan_stina_gotbrink Per Hamid Ghatan och Stina Götbrink, nya styrelseledamöter i Vi-skogen.

Biståndsorganisationen Vi-skogen förstärker sin organisation med två nya namn. Från och med april ingår neurologen Per Hamid Ghatan och kommunikationsrådgivaren Stina Götbrink i Vi-skogens styrelse.

– Vi är glada och hedrade över att Stina och Hamid vill vara en del av Vi-skogen. Deras respektive bakgrund och kompetenser möjliggör ett ännu bättre arbete med att minska fattigdomen och förbättra miljön runt Victoriasjön, säger Anneli Rogeman, vd för Vi-skogen.

– Med rätt rådgivning och stöd blir ett träd mycket mer än ett träd; ekonomisk trygghet, skolgång, mat, skugga, klimatkompensation, hälsa och mycket mera. Med mitt engagemang i Vi-skogen hoppas jag kunna bidra till att världens fattiga kan förbättra levnadsvillkoren för sig själva och sina barn, säger Stina Götbrink.

– Det är jättespännande att nu vara en del av en biståndsorganisation som har en lång, gedigen och genomtänkt verksamhet som är baserad på en vetenskaplig grund. Det som driver mig är att vara med och skapa bättre förutsättningar i världen för att människor ska kunna anpassa sig till förändringar i ekosystemen. I det arbetet spelar Vi-skogens arbete en stor roll, säger Per Hamid Ghatan.

Stina Götbrink har varit vice VD och välgörenhetschef för Svenska PostkodLotteriet. Dessförinnan var hon kundansvarig inom Public Affairs på kommunikationsbyrån Prime. Mellan 1996 och 2008 arbetade Stina som diplomat med bland annat klimat- och utvecklingsfrågor. Hon var också stationerad på svenska ambassaden i Luanda och Lissabon. Idag är hon egen företagare och arbetar med rådgivning inom kommunikations- och hållbarhetsfrågor.

Per Hamid Ghatan är överläkare, dubbelspecialist med många års klinisk erfarenhet av rehabilitering av unga människor med förvärvade hjärnskador och arbetsmiljöfrågor. Han har doktorerat i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar och undervisar om kognition, hjärnskador och stress. Hamid arbetar som rådgivare i olika projekt inriktade på innovation, digital medicin, kognition och psykisk ohälsa. Han har också varit pådrivande i olika personskadeförebyggande frågor i samhället, han har bland annat förespråkat användandet av cykelhjälm.

Vi-skogens styrelse från april 2015:

Ordinarie ledamöter: Ines Uusmann, ordförande Vi-skogen och OK ekonomisk förening. Sofia Wadensjö Karén, vice ordförande Vi-skogen och chefredaktör på Tidningen Vi. Anneli Rogeman, vd Vi-skogen. Henrik Ekman, programinköpare  SVT. Eva Quist, styrelseordförande Coop Norrbotten. Carina Malmer, styrelseledamot i KF Bohuslän Älvsborg. Bodil Jönsson Lindgren, chef Format och kundupplevelse, Coop Marknad AB. Lena Nyberg, ledamot i KF:s styrelse. Stina Götbrink. Per Hamid Gathan.

Suppleanter: Katarina Liljestam, operativ chef KF. Louise König, hållbarhetschef KF och Coop.

Pressbilder bifogas. För ytterligare information – vänligen kontakta:
Marcus Lundstedt, pressansvarig Vi-skogen
Tel: 070 107 43 17
E-post: marcus.lundstedt@viskogen.se

Fler val