Svensk påskmust kan ge skydd mot klimatet

2 april, 2015 · Pressmeddelanden · Inga kommentarer

De närmaste veckorna kommer svenskarna att dricka runt tio miljoner liter påskmust. Genom att skänka bort panten kan vi hjälpa människor i andra delar av världen att stå emot klimatförändringarna. Bättre eftersmak finns inte.

Klimatuppvärmningen skapar stora förändringar i världen och prognoserna är dystra. I Afrika där Vi-skogen arbetat sedan början av åttiotalet vittnar många människor om att effekterna redan är kännbara. Perioderna av torka är längre och regnen allt intensivare med omfattande översvämningar som följd. Jag har i mitt arbete själv besökt områden i både Kenya och Tanzania där odlingar har förstörts och hus raserats till följd av den allt hårdare väderleken.

Så sent som i vintras tvingades hundratusentals människor fly sina hem undan vattenmassorna i Malawi och Mocambique. Regnen var det värsta på 50 år. Närmare hälften av Malawis yta drabbades och 64 000 hektar bördig mark förstördes av översvämningarna. Det är fattiga människor på landsbygden som drabbas värst av klimatförändringarna och extremt väder, eftersom de lever av jordbruk. Förstörda skördar betyder att familjens inkomst försvinner, att de inte kan ställa mat på bordet eller betala för barnens skolgång.
Men det finns motmedel. Svenskarna är bland de bästa i världen på att panta, vi återvinner 1,6 miljarder burkar och flaskor per år. Det motsvarar över två miljarder kronor. Påsken är inget undantag. Runt påsken 2014 pantades långt över 100 miljoner flaskor och burkar. En del av panten blir träd i Vi-skogen i östra Afrika via Biståndsknappen hos Coop. Det är hjälp som gör stor skillnad. Men i takt med att klimatförändringarna får ännu större verkningar i världen växer också behoven.
För varje pantad tjugolapp som skänks via Biståndsknappen planteras ett nytt träd. Varje hushåll som skänker bort panten genom Biståndsknappen bidrar på så vis till att förändra livet för en familj i Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda där Vi-skogen arbetar. Träden binder vatten från ovädersregnen, gör att jorden på åkrarna stannar kvar och säkrar familjernas livsviktiga skördar. Din gåva blir träd som ger skydd mot klimatförändringarna.

Via Biståndsknappen bidrog förra året svenskarna med pant motsvarande 400 000 nya träd i Afrika. Påskpanten står för en betydande del. Om en ännu större andel av påskpanten i Sverige skänktes bort skulle framtiden bli tryggare för ännu fler afrikanska familjer.

Låt oss som räkneexempel säga att samtliga 9,5 miljoner invånare i landet dricker en stor flaska must i påsk. Med ett pantvärde om två kronor per flaska motsvarar det 19 miljoner kronor, vilket räcker till att plantera 950 000 träd i Afrika om panten skänks via Biståndsknappen.

Självklart kan inte all påskpant bli träd i år. Men även en liten del kan göra stor skillnad. Köp och drick must med nöje i påsk där hemma – men gör en god handling genom att låta panten skapa avgörande förutsättningar där behoven är som störst. På så vis ger du din påskmust en livsviktig eftersmak.
Henrik Brundin, senior advisor, Vi-skogen. 

Fler val