Ingenting kan växa – förutom på familjen Nalika Wanjales gård

11 juni, 2014 · Agroforestry/Okategoriserade · 1 kommentar

Josephine_Peter__Nalika_Wanjale_Kitale_Kenya
Det grönskar i naturen och trädgårdar här hemma. På familjen Nalika Wanjales gård i Kenya grönskar det också. Där blommar hibiskusen, och åkrarna skvallrar om en bra skörd. Trots att de är mitt uppe i en av flera oförutsägbara torrperioder. Då kan egentligen ingenting växa – förutom hos Vi-skogens bönder.

– Det där avokadoträdet är ända från 1990 och har överlevt många perioder av torka, berättar Josephine Naliaka. Vi ­ fick plantorna från Vi-skogen på den tiden och nu vi har vi vår egen plantskola. Med Vi-skogens hjälp har träden fortsatt frodas.

Intresset för agroforestry väcktes hos Josephine och hennes man Peter efter ett möte med Vi-skogen. Paret ­ gick utbildning i hur träd planteras tillsammans med grödor för att stå emot torka och ge större skördar.

Sen tog det fart.

– Det första jag gjorde var att plantera fruktträd här på gården för att få en inkomst. Från avokadoträdet får jag 550 kronor på en säsong, berättar Josephine och pekar mot dess dignande grenar.

– Så småningom planterade vi fler och fler träd. Några har vi skördat och sålt som timmer, men vi har lärt oss att vi hela tiden måste plantera nya träd, säger Josephine.

Hållbart utvecklingsarbete går ut på att ge kunskap och stöd så att bönderna till slut ska klara sig själva.

Kunskapen gör att de klarar perioder av torka bättre och kan försörja sig på sin gård. Familjen Nalika Wanjales har haft gården som enda inkomstkälla genom alla år, och kunskapen har förts vidare från en generation till en annan. För Ruth Mayuba, yngsta dottern, är framtiden självklar.

– Jag ska gå i mammas fotspår och också bli bonde. Jag har redan min egen plantskola för träd här på gården, säger Ruth.

Ge en gåva till Vi-skogens arbete

Text och foto: Linda Andersson

Fler val