Jämställdhet ger fler träd i Kenya

23 april, 2014 · Jämställdhet/Kenya/Nyheter · Inga kommentarer

Benta_John_Kisumu_March23_2014_webb Benta Muga och John Oruka

Att leva jämställt är inte bara en fråga om rättvisa. Det kan också ge fler träd och minskad fattigdom. Det är Vi-skogsbönderna och paret Benta Muga och John Oruka levande bevis på.

Vant knyter John Oruko fast dunkarna på cykeln. Han ska hämta vatten från floden till gårdens plantskola med hundratals törstiga trädsticklingar. Det är första turen för dagen, innan solen går ner kommer han ha gjort två vändor till. Under tiden passar hans hustru Benta Muga på att sälja mjölken från kon. Att hämta vatten är ofta otänkbart för en man – men inte här.

Kalt landskap utan träd
Landskapet runt parets gård är kalt. På 40 år har hälften av Kenyas skogar skövlats. I dag är bara sex procent av landet täckt av träd. Det vittnar Johns farmor Maria Odongo Oruko om.

- Nu finns det inte längre någon skog kvar här. Alla träd har förvandlats till ved och klimatet har förändrats. Jag minns förr, då kunde en halv hektar mark föda en hel familj så det räckte och blev över. Men nu växer majsen inte ens upp till knäna. Jag tror att jorden är gammal och trött.

Vill råda bot på problemen
Det är just det som Benta och John vill råda bot på: bristen på träd, urlakade jordar och dåliga skördar.

-  Hela det här fältet ska vi göra om, berättar Benta ivrigt och sveper med armen över en torr, tom åker. Där längst borta ska det bli en skogsdunge, i mitten en rad med grevilleaträd som delar av åkern och håller jorden på plats. Och längst med kanterna ska vi odla foder till korna så vi slipper köpa. Längst fram blir det bönor och majs.

Nya jordbruksmetoder har slagit rot
Redan nu syns nya träd på gården och komposten runt kaffeträden skvallrar om att nya jordbruksmetoder slagit rot. Det har möjliggjorts genom hårt arbete, stöd från Vi-skogen och jämställdhet i familjen. Benta tar ton, kanske kommer det från hennes roll som vice ordförande i sin bondegrupp – att stärka kvinnors roll i organisationerna är ett av Vi-skogens arbetsområden. Benta har driv, beslutsamhet och passion för jordbruket.

-  Jag vill kunna ge våra barn utbildning ända upp till högsta nivån, säger Benta och pekar med handen högt, högt. Och jag ska klara det med hjälp av inkomsterna från gården. Kom tillbaka om ett år, jag lovar ni kommer att få se fantastiska saker på den här gården.

FAKTA: Jämställdhet och Vi-skogen

Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. En förutsättning för minskad fattigdom är att kvinnornas ekonomiska och demokratiska makt stärks. Ökad jämställdhet ingår som en del i alla Vi-skogens projekt och fokuserar på att förstärka kvinnors ekonomiska självbestämmande och deras politiska medverkan. Vi-skogen jobbar för att få fler kvinnor i beslutsfattande positioner hos till exempel bondegrupper. Ambitionen är att minst femtio procent av Vi-skogens medel ska gå till kvinnor.

Vill du bidra till ökad jämställdhet i länderna runt Victoriasjön? Ge en gåva till Vi-skogen!

Text: Linda Andersson

Fler val