Fondspara och låt hjärtat vara med

14 februari, 2014 · Nyheter/Okategoriserade · Inga kommentarer

Genom ideellt fondsparande kan du bygga upp ett sparkapital med möjlighet till avkastning, samtidigt som du stöttar vår verksamhet genom att Vi-skogen varje år får två procent av ditt sparkapital. Du kan månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då – välj det som passar dig bäst.

- Vi är oerhört tacksamma för stödet från sparare i Swedbank Robur Humanfond. Tack vare stödet kan fler träd planteras runt Victoriasjön. Träden skapar helt nya förutsättningar för det som människor i de här områdena saknar mest; mat, ved, virke, skugga, foder och en ekonomisk buffert som bland annat tryggar skolgång och läkarbesök. Träden hjälper helt enkelt familjerna att bli självförsörjande, säger Anneli Rogeman, vd, Vi-skogen

Swedbank Robur Humanfond

Swedbank Robur Humanfond är en svensk aktiefond och förvaltas av Swedbank Robur. Humanfond är en hållbarhetsfond, vilket innebär att företagen den investerar i tar ansvar för miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Så sparar du

Du kan börja spara eller ändra ditt sparande i Swedbank Robur Humanfond på något  av Swedbanks eller sparbankernas kontor, hos telefonbanken eller i internetbanken. Du väljer ideell organisation i samband med att du börjar spara.

Läs mer på swedbankrobur.se/hjartespara

Fler val