Humlegården blir kalhygge

25 november, 2013 · Pressmeddelanden · Inga kommentarer


Hur skulle några av Sveriges mest anrika parker och grönområden se ut, utan ett enda träd? Vi-skogen har tagit hjälp av kameror, 3D och laser för att besvara frågan – och väcka engagemang i Sverige för de ödesdigra effekterna av avskogningen i Afrika.

- Vi vill förmedla en stark känsla av hur viktiga träden är i våra liv, vad som skulle hända om träden försvann i Sverige. På så vis hoppas vi få hjälp att motverka avskogningen i Afrika som redan i dag är ett allvarligt hot mot vårt klimat, människor och djur, säger Arne Andersson, programchef för Vi-skogen i Afrika och ansvarig för kampanjen Livet utan träd.

Det centrala i kampanjen är verklighetstrogna och iögonfallande fotografier som visar hur Humlegården i Stockholm, Trädgårdsföreningen i Göteborg, Pildammsparken i Malmö och Universitetsparken i Uppsala skulle se ut utan träd.

Fotografierna har skapats genom avancerad retusch. Med hjälp av laser har fotografen mätt avståndet till de byggnader som egentligen inte går att se genom träden. Därefter har man fotograferat fasaderna på nära håll för att till sist bygga upp fotografierna med hjälp av 3D.

- Sverige är ett skogsland. Vi lever med träd från det att vi är små och använder träd till otroligt många produkter. Ändå är det enkelt att glömma bort trädens verkliga betydelse och vilka följder det skulle få om de försvann. Genom att plantera fler träd kan vi bidra till ett bättre klimat och rädda liv i länder som Kenya där avskogningen redan är ett faktum, säger Arne Andersson.

Fakta:
– Enligt FAO står avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna för nära 20 procent av världens koldioxidutsläpp. Mellan 1-2 procent av skogen försvinner varje år. 69 procent av Sverige är i dag täckt av träd, globalt är andelen 31 procent och i Afrika 23 procent. I Kenya är sex procent av landet täckt av skog, en halvering på 40 år.

– Vi-skogens kampanj Livet utan träd lanseras i dag och pågår under en månad. På kampanjsiten www.viskogen.se/livetutantrad kan man se bilderna och animationer som visar hur våra svenska parker och grönområden skulle se ut utan träd. Där finns även intervjuer och filmer med människor som redan i dag drabbas av avskogningen och möjligheter att sprida kampanjens budskap vidare.

– Biståndsorganisationen Vi-skogen har med svenska folkets hjälp planterat 100 miljoner träd i området runt Victoriasjön i Afrika sedan starten 1983. Grunden för Vi-skogens arbete är agroforestry – att plantera träd och grödor tillsammans. Det ger mer mat på bordet, ökade inkomster och pengar över till barnens utbildning. Träden minskar fattigdomen. Vi-skogens stöd når i dag 240 000 familjer i Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda. Läs mer på www.viskogen.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Lundstedt, pressekreterare Vi-skogen, 070 107 43 17, marcus.lundstedt@viskogen.se
Arne Andersson, programchef Vi-skogen, +254 (0)733 964 568, arne.andersson@viagroforestry.org

Gå in på kampanjsidan:
www.viskogen.se/livetutanträd

Fler val