Bytte konstgödsel mot dynga och blev självförsörjande

15 maj, 2013 · Agroforestry/Kenya · 2 kommentarer

Emily Akinyi Achienga, Kenya, har med Vi-skogens hjälp ställt om sitt jordbruk till agroforestry.

Emily Akinyi Achienga odlar mangoträd på gården.

Nyaberadistriktet i västra Kenya är ett av Kenyas varmaste områden. Temperaturerna ligger konstant över trettio grader och regnperioden är korta och opålitliga.  Här bor fyrbarnsfamiljen Achienga på sin tre hektar stora gård. Emilly Achienga, 30, och Asha Achienga, 35, var fram till för bara två år sedan tomatodlare. Deras ensidiga jordbruk var helt beroende av dyrt konstgödsel.

- Konstgödsel blev en stor utgift för oss vilket gjorde att det var svårt att få hushållsekonomin att gå ihop.  Ibland när tomatskörden slog fel hade vi inget som gav oss en inkomst, berättar Emilly.

Fler grödor säkrar tillgången till mat

Med Vi-skogen hjälp har familjen ställt om till ett grönt skogsjordbruk. Tomatodlingen är borta och istället har Emilly flera olika sorters grödor och massor med träd på gården. Att ha fler grödor än bara tomater ger familjen en säkrare tillgång till mat och inkomst, även om en skörd skulle slå fel finns det fler skördar kvar.

Inte beroende av dyr konstgödsel

Broon Otieno Achienga i familjens plantage.

Broon Otieno Achienga bland grödorna.

Bara två år efter att Emilly planterat sitt första agroforestryträd på familjens gård har den hunnit genomgått en enorm förändring. Med Vi-skogens hjälp kan Emilly nu nyttja trädens naturliga förmåga att ta hand om jorden istället för att vara beroende av det dyra och ohållbara konstgödslet. Träden växer i långa rader mitt bland grönsaksodlingarna och förutom den positiva inverkan på miljön förser träden Emillys djur med foder, vilket ger friska och starka djur som gör att hela familjen Achienga får tillräckligt med mjölk och ägg.

Stolt visar Emilly en stor och välmående mjölkko.
- Hon heter Vi, för utan Vi-skogens råd hade jag inte kunnat köpa henne.

Minskar påverkan på miljön

Att byta ut konstgödsel mot att plantera träd och använda dynga från kossan Vi, var en mycket lönsam affär för familjens ekonomi. Men även den globala miljön mår bättre av övergången. Konstgödsel kräver stora mängder fossila bränslen, både att framställa och transportera, vilket bidrar till den ökande globala växthuseffekten.  Träden och dyngan gör nu istället att familjen Achienga år efter år kan fortsätta att bruka jorden och få framgångsrika skördar.

Hushåller med jordens resurser

Emilly tittar ut över den gröna åkern som till bredden är fylld av olika fruktträd.
- Vi-skogen har lärt mig hur vi kan hushålla med både gårdens och jordens resurser, vilket är bra både för vår skull men även våra barn. Det känns tryggt att veta att när vi blir gamla kan våra barn fortsätta bruka marken här. Vi har inte förstört den för dem!

Text: Emma Eineskog
Foto: Anna Lethagen

Fler val
  • MyMa

    Bra Jobbat Vi-Skogen! Man blir varm om hjärtat när man läser om hur ni hjälpt människor att förbättra sina livsförhållanden!

  • MyMa

    Bra Jobbat Vi-Skogen! Man blir varm om hjärtat när man läser om hur ni hjälpt människor att förbättra sina livsförhållanden!