Richard och Alice – förebilder i ekologiskt jordbruk

24 april, 2013 · Agroforestry/Kenya/Nyheter/Okategoriserade · Inga kommentarer


Richard Okula är glad över de förändringar som skett sedan familjen kom i kontakt med Vi-skogen.

Vid sluttningen av det bergstäcke som omringar distriktet Nyahera i västra Kenya, ligger Richard och Alice Okulas hem och odlingar. Den ekvatoriala solen stryker kring växtligheten när paret visar sin gård.

Upptäckte Vi-skogen genom radio

Det var 2004 som Richard via en radiosändning fick nys om Vi-skogen. Genom Vi-skogen fick han lära sig om agroforestry, även känt som ekologiskt jordbruk.

- Vi-skogen lärde mig fördelarna med att samplantera träd och buskar i mitt jordbruk, säger Richard och pekar på sitt ”favoritagroforestry träd” Grevillea robusta.

Mycket tid och planering i jordbruket

I det lilla samhället Bar B som ligger i Nyahera district, breder paret Okulas idylliska agroforestry-gård ut sig. Det är uppenbart att familjen har lagt ner mycket tid och planering på sin gård, där det odlas bland annat majs, bönor, kassava, grönkål, sötpotatis och flera frukter så som mango, banan och guava.

- Träden jag har planterat har en positiv påverkan på marken som jag odlar. Jag planterar träden runt mina odlingar för att de ska bidra med kväve till marken, binda jorden så att inte regnet sköljer bort grödorna och näringsrik jord och för att använda som foder till mina djur, förklarar Richard.


Alice Okula har märkt stora skillnader på gården sedan de ställde om till agroforestry.

Familjen har blivit friskare

Hela familjen är engagerad i gårdsarbetet. Richards hustru Alice förklarar vad grödorna används till.

- Vi säljer till grannar och på marknader och får en inkomst som täcker skolavgifter och hushållsprodukter. Men först och främst är det familjens åtta medlemmar som äter det vi tillsammans odlar, vilket gjort oss friskare. Genom jordbruket är jag också nära familjen. Jag behöver inte jobba långt borta, berättar Alice entusiastiskt.

Allt fler har börjat med agroforestry

Blygsamt erkänner Richard att många kommer till honom för att lära sig om hur han byggt upp sin gård. Richards stolthet lyser igenom när han ivrigt pratar om agroforestry för den som lyssnar. Trenden är tydlig i Bar B, där allt fler bönder har börjat plantera agroforestry-träd för att skapa en gynnsam miljö och utveckling runt omkring sig.


På familjens gård odlas träd och grödor, och i fiskdammen simmar fisk som säljs på marknaden.

En tro på framtiden

Familjen Okula har arbetat hårt för att nå dit de är idag och deras förvärvade kunskaper har omkullkastat deras tidigare värld. Där det tidigare var torrt och svårodlat, växer nu mängder av ätbara grödor och en tro på framtiden.

– Jag är glad över hur mycket bättre vi har fått det, men jag har planer på att förbättra vår gård och bli en förebild för andra bönder, berättar Richard och utbrister i ett övertygande skratt.

Text och foto: Tamara Jönsson

Fler val