Vi-skogen på plats i Rio på FN:s konferens om hållbar utveckling

26 juni, 2012 · Nyheter · Inga kommentarer

Ri0+20 kallas konferensen som ska ta upp frågor om hållbar utveckling 20 år efter förra toppmötet i Rio 1992. Vi-skogen fick chans att kommentera förhandlingarna på radions studio ett igår.

I tisdags stod det klart att förhandlingarna var klara. Detta trots att mötet egentligen skulle pågå mellan den 20-22 juni. Resultatet är ett urvattnat dokument med total avsaknad på löften. Problembeskrivningen stämmer väl med den Vi-skogen känt till sedan länge, men bristen på mål och tidsplaner gör texten verkningslös.

Utifrån Vi-skogens perspektiv är även skrivningar om tryggad tillgång på mat alldeles för svaga. Vikten av småbönder nämns men det finns inga löften om hur situationen ska förändras eller tydlig beskrivning av hur ett verkligt hållbart jordbruk ser ut. Vi-skogen menar att småbönder har en nyckelroll att spela och att de behöver få utökat stöd och kunskaper kring hållbart jordbruk i form av exempelvis agroforestry – integrering av träd i jordbruket – med stora fördelar för människor, tillgången till mat, klimatet och miljön.

En liten ljusglimt är de så kallade hållbarhetsmålen, Sustainable Development Goals. Regeringarna enigades om att ett förslag på hållbarhetsmål ska presenteras på nästnästa FN General Assembly möte. De ska ta över när de nuvarande milleniemålen går ut 2015. Frågor som de tros beröra är energi, vatten och mat.

Här i Rio möts ändå politiker, organisationsrepresentanter, ursprungsfolk och bönder från världens alla hörn såväl på förhandlingar som på seminarium, i korridorer som på stranden. Förhoppningsvis kan dessa möten i sig öka solidariteten och känslan av att det är bråttom att lösa dagens ohållbara konsumtions- och produktionsmönster. Tilltron till att lösa denna typ av frågor i internationella förhandlingar sinar aningen, och lägger samtidigt större tro och vikt vid nationella och lokala initiativ såsom det arbete Vi-skogen för kring Victoriasjön.

Fler val