Tulpaner som klimatkompenseras bekämpar fattigdom

11 juni, 2012 · Okategoriserade · Inga kommentarer


Ett av de företag som valt att kompensera för sin klimatpåverkan genom Vi-skogen är Alverbäcks Blommor. De odlar bland annat Sveriges första  tulpaner, som klimatkompenseras, i sitt växthus på Ekerö utanför Stockholm. Alverbäcks kom i kontakt med Vi-skogen efter att ha läst om klimatkompensation på Vi-skogens webbplats.

- Vi valde att klimatkompensera genom Vi-skogen då vi tycker att fattigdomsbekämpning tillsammans med trädplantering är ett väldigt fint sätt att jobba på. Att klimatkompensera genom Vi-skogen passade också väl in i vårt fortsatta miljöarbete, säger Håkan Alverbäck, vd på Alverbäcks Blommor.

Kompenserar med ca 2600 träd

Alverbäcks Blommor har beräknat sitt årliga koldioxidutsläpp, och de 374 ton som släpps ut i samband med tulpanodlingen kompenseras genom att ca 2600 träd planteras av bönder i Kagera, Tanzania.

- I sin helhet tror jag att klimatkompensationen och framförallt redovisning av vilken klimatbelastning olika handlingar står för minskar utsläppen av växthusgaser. Klimatkompensation leder också till en minskad mängd av växthusgaser i atmosfären och att effekterna på klimatet avtar, säger Håkan.

Läs mer om klimatkompensation

Fler val