Guidance skyddar klimatet

11 juni, 2012 · Klimatkompensation/Nyheter · 3 kommentarer

Maurtis Otterloo

En av de bönder som anslutit sig till Vi-skogens Plan Vivo-certifierade projekt för klimatkompensation är Guidance Mashand i västra Tanzania. Guidance och hennes familj har varit med i projektet sedan april 2011. Guidance, som äger två och ett halvt hektar mark, har med Vi-skogens hjälp på mindre än ett år planterat 800 träd. Pengarna som hon tjänat på träden har gjort det möjligt för familjen att expandera sitt jordbruk. Samarbetet med Plan Vivo började efter att Guidance fått utbildning genom Vi-skogen. Utbildningen har gett Guidance förståelse för hur viktiga träden är för att motverka klimatförändringarna.

- Förr högg jag bara ner de träd som behövdes för att försörja mig, utan någon tanke på att plantera nya.

Fler grödor ger högre inkomst

På tomten har hon planterat trädet Acrocarpus som inte kräver så mycket vatten och som klarar torkan bäst. I sitt samarbete med Vi-skogen har hon också sett fördelarna med att plantera träd och grödor tillsammans.

- Vi odlade nästan bara bönor innan, men idag har vi mycket större variation. På åkern har vi numera också tomater, lök, potatis och jordnötter. Vi har en mycket högre inkomst och vi skördar mer än en gång per år, säger Guidance.

Läs mer om klimatkompensation

Fler val
 • BoEriksson45

  Vad händer med träden när de är avverkningsmogna efter 15 – 20 -25 år. Eldas de upp släpps ju koldioxiden ut igen. D.v.s våra barn får problem, inte bara med sina egna utsläpp utan också med våra uppskjutna utsläpp. Ska det vara ordrntlig klimatkompensation borde ju vi betala inte bara för en omgång träd utan nyplantering även efter 20, 40, 80 och 100 år!

 • Lena Hedman Rahm

  Jag har lite samma fundering som BoEriksson45. Hur kan man motivera trädplantering som ett sätt att minska koldioxidhalten i luften på längre sikt? Jag är inte emot trädplantering som en koldioxidsänka men vill gärna ha argument för varför det är ett bra sätt att klimatkompensera. 

 • Vi-skogen

  Hej! 
  Trädplantering är inte en slutlig lösning på den globala uppvärmningen, men det ger oss mer tid att byta till hållbara energikällor och att minska och effektivisera energianvändningen. Vi-skogen inser att det är omöjligt att helt och fullt garantera permanens av kollagring i biologiska system för all framtid. Genom att praktisera agroforestry kommer bönderna inom kort se effekterna i form av ökade skördar, något som antas vara en god grund för att bönderna vill fortsätter att praktisera agroforestry. Vi-skogen arbetar med olika metoder för att stärka böndernas incitament att återplantera. Resonemanget bygger på att bönderna inser fördelarna med träd när de säljer timret och får en betydande inkomst. Förhoppningen är att de därmed känner sig motiverade att återplantera. Vi-skogen jobbar också med att stärka bönders organisering vilket ökar chanserna att få bra betalt och att kunna bygga upp en stabil marknad för träprodukter. Bönderna får också ersättning för kollagringen i klimatkompensationen, vilket antas stärka hållbarheten. /Vi-skogen