Trädplantering motverkar erosionsproblem vid Mount Elgon

23 maj, 2012 · Nyheter · Inga kommentarer

Ida Svartholm

Kororia Chemeseng ansvarar för en av plantskolorna i Mont Elgon


Erosion är ett stort problem på de branta sluttningarna vid foten av berget Mount Elgon i västra Kenya. För att få utrymme att odla har många träd huggits ner i området. När regnen sedan kommer spolas de näringsrika övre jordlagren bort vilket ger sämre skördar. För att motverka detta har bondegruppen Simoweet fått hjälp av Vi-skogen att starta en plantskola.

Kororia Chemeseng är ordförande i bondegruppen Simotweet i byn Kaptama, på den södra sluttningen av Mount Elgon. Gruppen har startat upp en plantskola som Kororia ansvarar för. Med hjälp av hela gruppen tar han hand om alla de värdefulla trädplantorna. Kororia informerar stolt om gruppens framgångar. De har tillsammans planterat ut trädplantor på allmän mark längs kanten till en liten flod som rinner genom byn. Hittills, under det första året, är de uppe i 6 300 utplanterade träd. Kororia är väldigt nöjd, det har gått bra.

- Vi fick fröna från Vi-skogen förra året som vi sedan har drivit upp i plantskolan, berättar han stolt. En del frön har även såtts direkt längs flodkanten.

Planterar frön på gårdarna

Bönder i området har även fått frön att plantera hemma på sina egna gårdar. Även om de inte är medlemmar i gruppen så kan de ända få frön. De flesta människor i området lagar mat över öppen eld, vilket gör att behovet av ved är stort.

- Mer och mer människor vill börja plantera träd, så efterfrågan på plantor ökar, berättar Kororia.

Behovet av träd är stort

Målet de hade i början låg på 200 plantor, och den siffran har passerats för länge sedan. Kororia är väldigt tacksam över stödet från Vi-skogen, och han berättar att han kan se att behovet är stort.

- Vi planterar träd här för att skydda våra källor, floder och bergstoppar, förklarar han.

Gruppen arbetar bara med inhemska trädarter, som exempelvis Prunus africanas (Iron wood or red stinkwood) och Elgon teak (Olea Capensis). De har även lärt sig att samla frön och vilda sticklingar från skogen för att kunna omplantera dessa. Elgon teak är en trädsort som ursprungligen kommer ifrån regionen och Kororia förklarar att dessa träd trivs väldigt bra just här. Elgon teak är väldigt efterskattat virke bland snickare, eftersom det är väldigt vackert, hårt trä.

Känner stor tacksamhet

Kororia vill gärna tala om hur tacksam han är. Han berättar att hela gruppen uppskattar allt stöd de har fått från Vi-skogen. De har fått möjligheten och kunskapen för att kunna driva upp plantor i deras område. Förutom att plantera träd tillsammans på allmän mark, stöttar och uppmuntrar de varandra så att alla gruppmedlemmar planterar träd hemma på sina egna gårdar. Kororia menar på att det är viktigt att föregå med gott exempel.

- Du kan inte tala om för andra människor att de ska börja plantera träd, om du inte gör det själv!, säger han med ett stort leende.

Fler val