Samlandet av regnvatten gör det möjligt att odla

20 april, 2012 · Nyheter · Inga kommentarer

Isabelle Strengbom

Esperence Nyirabagenzi i Rwanda har lärt sig tekniker i hur man samlar regnvatten.

Genom att samla regnvatten kan bönder vattna sina odlingar vid torrperioder. Esperence Nyirabagenzi är en av de bönder som med Vi-skogens hjälp lärt sig tekniken som fått hennes gård att grönska.

Esperence Nyirabagenzi är 36 år gammal och bor i Rukomo sector i Rwanda. Hon lever tillsammans med sina fyra barn i ett hus omgivet av en välskött och grönskande trädgård. På Esperences gård odlas ett flertal olika grödor och grönsaker, däribland vete, majs, bönor, morötter och kål. På gården finns även tre kor, en get, en gris och några hönor. För att gården ska fortsätta grönska och djuren överleva krävs naturligtvis vatten, något som kan vara svårt att få tag på under torrperioderna i Rwanda. Under dessa perioder behöver Esperence mellan 60 och 80 liter vatten om dagen för att underhålla gården, laga mat och sköta familjens hygien.

- För några år sedan var jag tvungen att gå 20 kilometer varje dag för att samla tillräckligt mycket vatten. Det var både tidskrävande och väldigt jobbigt, förklarar Esperence.

Har lärt sig tekniker i hur man samlar vatten

Men sedan år 2007 behöver inte Esperence spendera särskilt mycket tid på med att hämta vatten varje dag. Istället samlar hon vattnet i sin egen trädgård. Hon deltog nämligen år 2007, tillsammans med sin grupp Terimbere, på utbildningar anordnade av Vi-skogen där gruppmedlemmarna fick lära sig tekniker för att samla regnvatten att senare använda till sina hushållsbestyr.

Förvarar upp till tre kubikmeter

Hon bestämde sig för att implementera en av teknikerna hemma på sin gård och byggde, med hjälp av sin grupp, en anordning där regnvatten samlas upp från hustaket. Vattnet fångas upp i stuprännor som leder vattnet till en uppsamlingsplats strax bakom bostadshuset. Där samlas vattnet i en grop som omges av väggar och tak för att minska risken för nedsmutsning och avdunstning. Gropens väggar är täckta av en presenning och totalt kan Esperence förvara upp till tre kubikmeter vatten här. Det uppsamlade vattnet används till att vattna sina grödor och djur, laga mat, tvätta och andra hushållssysslor. Efter kokning kan regnvattnet till och med användas som dricksvatten.

- Nu har jag aldrig brist på vatten längre,  inte ens under torkan säger Esperence med ett brett leende.

Vatten till försäljning

Tvärtom, tack vare sitt regnvattensamlande har Esperence tillgång till mer vatten än hon kan använda själv. Det har gett henne möjlighet att till och med börja sälja mindre mängder vatten till sina grannar som inte samlar regnvatten själva, vilket är förmånligt både för henne och för hennes grannar.

-Jag säljer en dunk vatten för 100 rwandiska frank, berättar Esperence glatt.

En dunk rymmer 20 liter vatten, och 100 rwandiska frank motsvarar strax över en svensk krona.  De pengar hon tjänar på försäljningen brukar gå till olika slags investeringar till gården:

- Förra året köpte jag vetefrön för vinsten, de har jag sått och jag odlar vete just nu, beskriver Esperence samtidigt som hon häller lite tidigare samlat regnvatten över vackert blomstrande blommor i trädgården.

Terrassodling för minskad jorderosion

Esperence har även deltagit på utbildningar gällande bland annat kompostering och terrassodling som Vi-skogen anordnat för gruppen. Hon har fått lära sig att genom kompostering skapa organisk näring som hon blandar med sin odlingsjord för att just öka skörden, något hon uppskattar mycket. En annan förändring är att hon fått lära sig odla i terrasser. Terrassodling handlar om att dela upp åkermarken i en trappliknande form för att på så vis förhindra erosion och minska urlakningen av näring i marken.

- Terrassodlingen har gett mig ökad skörd, och det har också inneburit en stor skillnad för mig, men vattensamlandet är ändå det allra bästa samarbetet har resulterat i. Det är så skönt att slippa hämta vatten långt borta varje dag!

Text: Isabelle Strengbom

Fler val