Briketter räddar träd i Uganda

10 april, 2012 · Nyheter · Inga kommentarer

Vi-skogen lär bönder att tillverka briketter, eftersom det är ett miljövänligt och effektivt sätt att minska användandet och beroendet av ved. Man tar också tillvara på organiskt material som annars skulle gått till spillo.

Ugandas problem med avskogning syns tydligt när man färdas genom landet. Längs vägens kant ser man stora fält, där det en gång i tiden varit skog, gapa tomma. Den gynnande krisen är ett resultat av böndernas dagliga leverne då de är beroende av ved för bland annat matlagning.
Briketter består av organiskt material som torra löv och matrester. Den eldas under drygt en timma i en metalltunna med väldigt lite syretillförsel. Materialet förkolnas utan att bilda så mycket aska och hälls sedan ut. Efter att ha svalnat med hjälp av små mängder vatten så tillsätter man en gröt gjord av grödan kassava, vars förmåga att binda kolet fungerar som ett lim i tillverkningen av briketterna. Därefter kramas kolet till runda bollar som får torka.

Fördelarna med briketter är flera

Briketttillverkning är i huvudsak en kvinnosyssla i Uganda och ger kvinnor möjlighet till en egen inkomst. De minskade behovet av ved innebär också att skövlingen av skog avtar samt att bönderna kan koncentrera sig på att plantera träd, som exempelvis bär frukt, istället för att plantera träd i syfte för att enbart få ved. Tillverkningen av briketter är inte lika arbetsintensiv som att samla ved och samtidigt ett effektivt sätt att ta tillvara på organiskt material som annars blir liggandes. När man eldar med briketter utvecklas inte lika stora mängder rök som vid användning av ved vilket är en stor fördel då många hushåll saknar skorstenar.

Målet är en större marknad

Bondegruppen Lutanwa Co-operative Society har tillsammans med Vi-skogen aktivt arbetat med briketter sedan 2010. De har gått från tillverkning med händerna till att använda maskiner.

– Vår framställning av kaffe och jordnötter ger mycket rester som vi tidigare bara slängde, idag kan vi tjäna pengar på det samtidigt som det hjälper miljön, säger Abdu Mugga, gruppens ordförande.

Han förklarar att orsaken till briketternas sällsynthet på landsbygden är att folk inte är medvetna om alla fördelarna med att använda briketter. Bondegruppen försöker nå ut till flera genom att ge ut gratisprover, något som har visat sig väldigt effektivt då de flesta återkommer för att köpa större kvantiteter. Inför framtiden hoppas Abdu på att kunna införskaffa bättre transportmedel så att bondegruppen kan sälja briketter utanför den egna byn.

Text och bild: Maurits Otterloo

Fler val