Skatteavdrag på gåvor

11 januari, 2012 · Nyheter · Inga kommentarer

2012-01-11

Skatteavdrag på gåvor

Från och med den 1 januari 2012 kan privatpersoner under vissa förutsättningar få skattereduktion för gåvor.

 

Varje gåva ska uppgå till minst 200 kr och det totala gåvobeloppet under året ska vara minst 2000 kronor. För att skatteavdrag ska kunna göras ska gåvorna skänkas till en av Skatteverket godkänd gåvomottagare. Vi-skogen kommer den 9/1-2012 att lämna in en ansökan om att bli en godkänd gåvomottagare och vi förväntar oss sedan att få ett svar på ansökan inom kort.
För mer information om vad skatteavdraget innebär läs gärna mer på Skatteverkets hemsida.

 

Fler val