Sveriges första klimatkompenserade tulpaner visar vägen för framtidens blommor

9 januari, 2012 · Klimatkompensation/Nyheter · Inga kommentarer

2012-01-09

Sveriges första klimatkompenserade tulpaner visar vägen för framtidens blommor

I dag börjar Sveriges första klimatkompenserade blommor att säljas. Alverbäcks Blommor, Svenskt Sigill och Vi-skogen överräckte den första klimatbuketten till miljöminister Lena Ek på en pressträff på Ekerö i dag. Initiativtagarna hoppas att detta banar väg för att alla Sveriges snittblommor blir klimatkompenserade.

 

Alverbäcks ”gröna” tulpaner börjar nu säljas i mat- och blombutiker i Mälardalsområdet och kommer inom kort att finnas runt om i Sverige. Alverbäcks Blommor är det första prydnadsväxtföretag i Sverige som är certifierat enligt Svenskt Sigills tilläggscertifiering för minskad klimatpåverkan. Åtgärderna i klimatcertifieringen minskar klimatpåverkan med så mycket som 80 procent. Tulpaner från Alverbäcks är hantverksmässigt odlade, utan kemiska växtskyddsmedel och hormoner, med 100 procent förnybar energi från biobränsle samt svensk vattenkraft.

 

Sveriges första klimatkompenserade tulpaner

Alverbäcks klimatkompenserar nu hela sin tulpanodling med hjälp av Vi-skogen. De årliga koldioxidutsläppen på 374 ton koldioxid från tulpanodlingen kompenseras av att 2600 träd planteras i Tanzania. En vanlig tulpanbukett ger upphov till 0,18 kg koldioxid. Detta kan jämföras med en hamburgare, som ger upphov till ca 1,7 kg koldioxid.

- Vi hoppas att våra ”gröna” tulpaner visar vägen för hur alla blommor kan odlas i framtiden. Vi har gjort vad vi kan för att minska vår klimatpåverkan och det visar vi genom Svenskt Sigills klimatcertifiering. Våra klimatcertifierade och klimatkompenserade tulpaner belastar miljön minimalt och håller sig dessutom längre än importerade tulpaner. Dessutom förbättrar Vi-skogens koncept för klimatkompensation villkoren för fattiga producenter i utvecklingsländer, säger Håkan Alverbäck, vd på Alverbäcks Blommor AB.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Alverbäck, 08-564 108 56 hakan@alverbacks.se

Anna Richert, Svenskt Sigill, 08-787 53 73, anna.richert@sigill.lrf.se

Hanna Wetterstrand, 08-120 371 44, hanna.wetterstrand@viskogen.se

För pressbild, vänligen kontakta:

Marcus Lundstedt, 08 – 120 371 17, marcus.lundstedt@viskogen.se

Om klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att utsläpp av växthusgaser kompenseras på flera olika sätt, till exempel trädplantering, investeringar i förnybar energi eller att köp av utsläppsrätter som sedan tas bort från marknaden. Vi-skogens projekt för klimatkompensation finns i Tanzania och är Plan Vivo-certifierat. De träd som planteras binder stora mängder koldioxid från atmosfären och bidrar till att minska växthuseffekten, ger bördigare jordar och inkomst till bönderna. Träd som planteras i ett specifikt projekt tar upp motsvarande mängd koldioxid som släpps ut av samarbetspartnern. Partnern ska ha ett stort miljöengagemang och arbeta aktivt med att minska sina utsläpp.

Om Vi-skogen

Vi-skogen har planterat träd i över 25 år och bidragit till att förbättra levnadsförhållandena för fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika. Vi-skogens främsta syfte är att bidra till minskad fattigdom och en hållbar miljö. Genom sk agroforestry, samplantering av träd och grödor, förbättras böndernas produktion och familjernas försörjning. Träden ger ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. Träden bidrar också till att människor blir mindre sårbara för klimatförändringarna. De nya odlingarna har bättre chans att klara sig under extrema väderförhållanden som torka och översvämningar. Läs mer om Vi-skogen www.viskogen.se och www.facebook.se/viskogen

Om klimatcertifiering

Klimatcertifieringen har utvecklats av Svenskt Sigill och KRAV. Certifieringen bygger på att den som producerar blommor och livsmedel har genomfört vetenskapligt grundade åtgärder för att minska klimatpåverkan, och att ett certifieringsbolag kontrollerar att alla regler är uppfyllda så att konsumenten kan vara trygg i att det är ett klokt val. I växtproduktionen handlar det framför allt om att minska användningen av fossila bränslen, och effektivisera energianvändningen. Om man går över från fossil till icke-fossil uppvärmning av växthusen minskar klimatpåverkan av produktionen med ca 80 %.

Om Svenskt Sigill:

Svenskt Sigill är kontrollmärkningen för svensk mat och blommor. Ca 5000 producenter runt om i landet följer de höga krav på säkra livsmedel, god djuromsorg och miljöansvar som ska uppfyllas för att få godkänt och märka kvalitetssäkrad råvara med Svenskt Sigill. Sedan juni 2010 erbjuder Svenskt Sigill även en klimatcertifiering.  Läs mer på www.svensktsigill.se

Läs mer på

www.alverbacks.se

www.svensktsigill.se

www.viskogen.se

Fler val