Vi-skogen och Kenya Agriculture Carbon Project

1 december, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

2011-12-01

Vi-skogen och Kenya Agriculture Carbon Project

I västra Kenya har Vi-skogen ett pilotprojekt: Kenya Agriculture Carbon Project, KACP. I projektet har vi tagit fram en ny metodik för att mäta kol i marken. Vi minskar fattigdomen genom hållbara jordbruksmetoder, samtidigt som vi ger bönder möjligheter att ta del av finansiering från klimatkompensation. Enkelt uttryckt: Det vi gör i KACP är bra för bönderna.

 

agroforestry
Genom agroforestry, samplantering av träd och grödor, kan fattigdom minskas. Foto: Johan Fogde Dias

Klimatförändringarna slår hårt mot Vi-skogens målgrupp: fattiga småbönder kring Victoriasjön.

Vi vet att det behövs åtgärder för att stärka bönderna och vi har genom åren byggt upp en stark fältorganisation, med högt förtroende.

Vi-skogen genomför en bra verksamhet, som vi vet fungerar. KACP är en del i vår strävan att jobba fram en modell för hur bönder ska kunna bygga upp motståndskraft mot klimatförändringarna.

Världsbanken har varit en samarbetspartner till Vi-skogen i arbetet med KACP. Alla aktörer har ansvar att försöka hitta finansiering till fattigdomsbekämpning och klimatanpassning. Världsbanken har finansierat framtagandet av den nya metodiken.

Vi ska nu fullfölja vårt åtagande gentemot bönderna i projektet och gentemot Världsbanken. Däremot väljer vi nu att inta en avvaktande hållning till Clean Development Mechanism, CDM, ett marknadssystem för klimatkompensation, som aktualiserats under projektets gång. Vi vill att även den fortsatta försäljningen ska ske på frivilligmarknaden.

 

Anledningen till Vi-skogens avvaktande hållning mot CDM är bland annat att marknadens framtid är osäker. Med tiden har CDM ifrågasatts av allt fler och dess fördelar för småbönder är tveksamma.

 

Vi fortsätter att arbeta för andra finansieringsmöjligheter. Vi är angelägna om att det snabbt tillkommer tillräckliga offentliga medel för klimatanpassning i fattiga länder.

Vi-skogens huvudsakliga uppdrag är att minska fattigdomen hos bönderna.

Fler val