Webb-tv:Dancilla – en entreprenör

4 augusti, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

2011-08-04

Webb-tv:Dancilla – en entreprenör

Dancilla Mukashyaka har blivit en entreprenör. Sedan hon började jobba med Vi-skogen 2009 har hon genomfört stora förändringar på sin gård. Med den nya
kunskapen kan hon planera jordbruket mer och investera i gården. Det har lett till ökad skörd och bättre förutsättningar för henne och barnen.

 

Tack vare Vi-skogen använder hon sig av agroforestry, en odlingsmetod där träd, grödor och djur gynnar varandra. Från sina träd kan hon själv skörda frön och en egen plantskola ger nya träd för framtiden. Dancilla är ordförande för kooperativet Abasusurutsarugo. Hon är en förebild för sina grannar och andra bönder kommer till hennes gård för att lära sig odlingsmetoderna.
På den korta tid som gått har hon lyckats vända motgång till framgång. Nu ligger framtiden för hennes fötter.

 

Se filmen om Dancilla

 

 

Ge en gåva

Fler val