Bönder i östra Afrika utbildas för att klara torkan

21 juli, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

2011-07-21

Bönder i östra Afrika utbildas för att klara torkan

Den pågående torkkatastrofen i östra Afrika är den värsta på sextio år. Drabbade länder är bland andra Etiopien, Somalia, Djibouti, Kenya och Uganda. Svårast är situationen i Somalia, där svält råder i flera regioner. Vi-skogen och systerorganisationen Kooperation Utan Gränser bedriver bistånd i Kenya och Uganda och ser hur torkan påverkar människor på landsbygden som deltar i biståndsprojekten. Eftersom organisationerna inte finns på plats där torkan är som svårast planeras dock inga humanitära insatser.

 

- I delar av Kenya ser vi att hushållen saknar vatten och

Skördarna uteblir på grund av torkan.

 

Carina Andersson arbetar för Vi-skogen i Kenya.

att skördarna uteblir, säger Carina Andersson, regionchef för Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen i östra Afrika.

- Människorna får lägga allt mer tid på att få tag i vatten och mat. I Uganda har vissa områden drabbats av torka och översvämningar om vartannat och även där slår skördarna fel. De stigande matpriserna försvårar också situationen.

 

”Torkan kommer oftare och är intensivare nu”

Många i regionen vittnar om att klimatet blir allt svårare att förutse.

- Det har alltid funnits perioder av torka här, men nu kommer torkan oftare och är mer intensiv. Vi upplever att människorna i våra projekt inte hinner återhämta sig och få igång jordbruket och skörda innan nästa period av torka kommer, säger Carina Andersson.

 

Vad gör Vi-skogen för att lindra torka och hunger?

Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen satsar sedan länge på att utbilda småskaliga bönder i att klara av torkan och andra effekter av klimatförändringarna. De får till exempel lära sig vilka grödor som är torktåliga och hur man kan ta till vara på det regn som ändå faller. Under hösten planerar Kooperation Utan Gränser att intensifiera arbetet med dessa utbildningar.
Agroforestry, samplantering av träd och grödor, som Vi-skogen arbetar med är ett av de mest klimatsmarta sätten att odla. Genom att odla olika sorters grödor minskar man risken att skörden slår fel.
Kooperation Utan Gränser och Vi-skogen finns dock inte i de områden i Uganda och Kenya där torkan är som allra värst.

- I nuläget planeras inga humanitära insatser, säger Carina Andersson.

- Vi kommer utbilda fler i att klara av den här nya verkligheten – där effekterna klimatförändringarna tyvärr är en del. Med nya kunskaper får människorna på landsbygden bättre förutsättningar att hantera exempelvis torka.

 

Stöd vårt arbete

Genom en gåva så bidrar du till ett grönare Afrika.

Ge en gåva

Fler val