Vill du veta mer om Vi-skogens resultat under 2010?

12 juli, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

Året som gick

Under 2010 nådde Vi-skogen det högsta insamlingsresultatet hittills. Enskilda givare och organisationer är mycket viktiga för Vi-skogens arbete – att hjälpa fattiga bönder runt Victoriasjön.

 

Varifrån kommer pengarna?

Intäkterna för 2010 uppgick till 65,7 miljoner kronor.  Viktigt i finansieringen är insamling från organisationer och enskilda. Insamlingen finansierar egeninsatsen i programmet och skapar ett eget handlingsutrymme för organisationen. Insamlingen 2010 nådde 31,6 miljoner kronor vilket är det högsta insamlingsresultatet hittills. Av anslagen för 2010 kom 31,6 miljoner från Sida.

 

 

Diagram Vi-skogens intäkter 2010

 

Så används pengarna

Av varje hundralapp som kommer in till Vi-skogen går 77 kronor till ändamålet. 12 kronor går till information och insamling och 9 kronor till administration.

 

 

Diagram, så används Vi-skogens pengar

Insamlingens källor 2010

Insamling via samarbetsavtal med KF, Coop och konsumentföreningarna svarar för 25 procent av insamlingsintäkterna. Artiklarna och insamlingsbreven i Tidningen Vi är också viktiga ur insamlings- och marknadsföringssynpunkt.

Diagram, insamlingens källor Vi-skogen

 

Geografisk fördelning av medel

Vi finns i fyra länder; Kenya, Uganda, Rwanda och Tanzania, som ligger runt Victoriasjön i Afrika. Vårt arbete styrs av styrelsen som består av representanter från bland annat KF och Coop. Fördelningen mellan länderna ser ut så här:

Diagram, projektvolym per land Vi-skogen

Exempel på vårt biståndsarbete under 2010

 

  • Totalt planterades nära 5 miljoner träd
  • Buskträd radplanterades till en sträcka av 3,7 miljoner meter
  • Vi-skogen arbetade med 199 870 hushåll
  • I Kenya tog 41 915 hushåll del i utbildning kring klimatförändringar
  • I Uganda utbildades 9 126 personer i hiv- och aidsfrågor
  • I Tanzania implementerade 742 skolor agroforestry i sin verksamhet
  • I Rwanda byggdes 160 hektar radikal terrassering

 

Var kan jag läsa det senaste bokslutet?

Varje år presenterar stiftelsen en verksamhetsberättelse för styrelsen. Styrelsen är tillsatt av KF och den beslutar om ansvarsfrihet för det gångna året. Den ekonomiska berättelsen och revisionsrapporten finns att läsa i vår verksamhetsberättelse.

 

Ladda ner Vi-skogens verksamhetsberättelse i PDF-format här.

 

Annual Report 2010

 

Vill du beställa en verksamhetsberättelse på posten? Maila till plantera(at)viskogen.se och ange din adress och hur många ex du vill ha.

Läs mer om hur pengarna används

Ge en gåva

Fler val