Eget vatten betyder allt för Teophile och hans familj

27 juni, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

2011-06-27

Eget vatten betyder allt för Teophile och hans familj

Med hjälp av kunskapen Teophile Ntegeyiryo fått från Vi-skogen började han samla regnvatten från sitt tak. Nu förebygger han erosion samtidigt som han tryggar familjens vattenförsörjning.

 

Med hjälp av Vi-skogen kunde Teophile Ntegeyiryo bygga sin första vattenbehållare, det gav honom styrkan att tro på sig själv. Nu har han byggt ytterligare en och familjen har vatten även under torrperioden. Foto: Susanne Skyllerstedt.

Det är eftermiddag, i Rwanda mitt under regnperioden gör man bäst i att hålla sig inne för att skydda sig mot de hårda regnskurarna. Men den här eftermiddagen har det redan regnat klart. Nu är marken återigen torr och det är bara i skuggan som stigen till Teophile Ntegeyiryos gård fortfarande är hal efter regnet. Intensiva regn hinner aldrig sugas upp i jorden, i stället sköljer det med sig jord och näringsämnen ner i dalen och lämnar efter sig en urlakad, torr mark.

 

– Innan vi började arbeta med Vi-skogen för två år sedan var det svårt för oss att odla marken här, berättar Teophile Ntegeyiryo.

 

Inte längre långt till vatten

Vattenkällan som familjen Ntegeyiryo använde sig av förr ligger en kilometer ner i dalen. Dit gick familjen varje dag för att hämta det vattnen man behövde och bar upp det för den branta sluttningen till gården.

 

– Så mycket har förändrats på de här åren, jag minns vilket jobb det var att bara tvätta förut, säger han.

 

I dag behöver familjen inte längre gå den långa sträckan för att hämta vatten. Med hjälp av kunskap från Vi-skogen har Teophile Ntegeyiryo byggt ett system för att samla in regnvatten från taken. Han visar stolt runt på gården, här har han två stora vattenbehållare som när de är fulla kan försörja familjen och deras djur med allt vatten de behöver under tre månader. Med Vi-skogens hjälp byggde han den första, det gav honom styrkan att tro på sig själv och på egen hand byggde han sedan den andra.

 

– Nu tar vattnet aldrig slut under torrperioden.

 

Lär ut till andra

Sedan Teophile och hans familj fått sitt eget vatten har mjölkproduktionen ökat, eftersom att då korna får mer vatten att dricka kan de också mjölka mer. De inkomster som familjen fått tack vare den ökade mjölkproduktionen har gjort att de kunnat  investera i två grisar och ett grishus. Nu har grisarna förökat sig och snart kan familjen sälja dem.

 

Familjen har byggt ett system som samlar regnvatten från taket. Foto: Susanne Skyllerstedt

Teophile Ntegeyiyo brukar få besök på sin gård av andra bönder som vill lära sig att samla sitt eget vatten och han har många råd till dem.

– Det är dyrt och hårt jobb att bygga det som krävs för att samla vattnet, därför ger jag dem rådet att gå samman i grupper och hjälpa varandra. Om en grupp bygger ett system så kan de dela på vattnet som samlas, säger han.

 

Förebygger erosion

Redan 2008 ingick Teophile Ntegeyiryo i en grupp av bönder som hjälptes åt att gräva ut terrasser på varandras gårdar. På Teophile Ntegeyiryos terrasser syns nu prydliga rader med potatis och längs kanten växer trädet Grevillia, ett av de träd som används inom agroforestry. Genom att ha eget vatten kan han också ha en plantskola där han själv driver upp träden till sin gård.

 

– Träden ger mig så mycket. De jag planterat på mina terrasser binder jorden och samtidigt blir löven näring till jorden när de trillar av, säger han.

Genom att samla regnvattnen och gräva ut terrasser har Teophile Ntegeyiryo kunnat förebygga erosion. Nu kan han lugnt luta sig tillbaka på eftermiddagarna när regnet smattrar ner på tegelpannorna på taket. Regnet innebär inte längre att hans jordbruksmark urlakas, istället samlas vattnet i hans behållare på gården och ger vatten till både familjen och djuren.

Fler val