Innocent odlar vid floden

26 maj, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

2011-05-26

Innocent odlar vid floden

I byn Serengeti bor Innocent Wabula med sin fru och sex barn. Han har varit bonde i tio år och sedan tre år tillbaka arrenderar han ett hektar mark bara ett stenkast från floden Balagedi. Flodens vatten betyder mycket för honom och han gör sitt yttersta för att bevara det för framtiden och sina barn.

 

Innocent Wabula
Innocent Wabula har investerat i en vattentank efter att han gick med i en spara-och lånagrupp.Foto: Camilla Thulin

- Det är väldigt bra att ha sin mark så nära en flod. Här odlar jag tomater, paprika, bönor, gurka och aubergine. Det är grödor som behöver mycket vatten. Jag pumpar vattnet från floden till en tank. Sedan vattnar jag grödorna under torrperioderna, berättar Innocent och visar stolt den stora tanken och de välmående plantorna.

 

Får hjälp av vattnet

Innocent har samarbetat med Vi-skogen i två år och bland annat fått utbildning i hur vattenresursen kan utnyttjas effektivt och ge ökade skördar. Införskaffandet av den stora svarta plasttanken som fylls på vid högvatten är ett resultat av utbildningen. Han påpekar dock att han har mycket kvar att lära och att det finns mycket att förändra på gården.

 

- Jag har inte hunnit förändra odlingen så mycket än. Jag började med att lära mig om mikrofinanser och gick med i en spara- och lånagrupp. Det gjorde att jag fick mer pengar vid årsskiftet. Vattentanken var det första jag köpte. Nästa projekt är att plantera träd kring grönsakslandet och vid strandkanten.

 

Vill skydda vattnet och jorden

Innocent pratar om att det är viktigt att inte bara se vattnet som en outsinlig resurs. Alla som bor och odlar nära ett vattendrag måste hjälpas åt för att motverka erosion och minska utsläpp av kemikalier och gödningsmedel.

 

- Det är väldigt viktigt att man håller ett avstånd mellan sina grödor och floden. Då kommer träd och vilda växter slå rot vid strandkanten och binda jorden så den inte försvinner. Dessutom minskar risken för att gifter rinner ut i sjön. Jag besprutar mitt land med insektsgift. Det vill jag inte ha i flodvattnet, säger Innocent.

 

Erosion ett stort problem

Erosion är ett stort problem i Tanzania. Mycket dyrbar jord spolas bort under de kraftiga vattenflödena efter regnperioden. Om det växer träd vid strandkanten binder de jorden med sina rötter, men många bönder odlar grödor ända fram till vattnet och ökar därmed erosionsrisken. Jorden spolas ut i sjöar och hav som blir grumliga och övergödda.

 

Innocent odlar grödor på gården.
Innocent odlar grödor på gården. Foto: Camilla Thulin

- Folk har blivit mer medvetna om problemen nu. På många ställen vid Balagedifloden planterar man träd längs strandkanten, berättar Innocent som själv gör vad han kan för att förbättra miljön närmast vattnet.

 

Utbildar bönder för en trygg framtid

Innocent sitter med i en kommitté som utbildar bönder i hur man gör för att bevara flodbäddarna. Den kallas ”Commitee to Protect the Source of Water” och består av åtta välutbildade och driftiga lantbrukare.

 

- Vår främsta uppgift är att öka medvetenheten hos bönderna, men vi vill också se till att det planteras mer träd längs stränderna, berättar Innocent.

 

Planterar träd med Vi-skogen

Att plantera träd är ett initiativ som Vi-skogen har tagit fasta på. I november i år fick kommittéen tillgång till plantmaterial för att anlägga en plantskola. I framtiden kommer den att förse byborna med träd att plantera ut längs floden. Innocent är glad över att ha fått Vi-skogens stöd. Han hoppas att fler bönder ska få upp ögonen för vad man kan göra för att hjälpa naturen samtidigt som man hjälper sig själv.

 

- Jag önskar att fler fick utbildning i hur man skyddar och använder vattnet. Det går att förebygga erosion och förorening samtidigt som man ökar sin skörd. På så sätt försäkrar vi oss om att våra barn får en bättre framtid att se fram emot, säger Innocent med allvarlig men ändå hoppfull röst.

Fler val