Honung ger framtidshopp

18 april, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

2011-04-18

Honung ger framtidshopp

Genom ny kunskap från Vi-skogen har biodlingsgruppen Dukundumurimo ökat sin produktion av honung. Nu drömmer medlemmarna om att kunna använda inkomsten till att utöka verksamheten och bilda ett kooperativ.

 

Bikupa Rwanda

Pascal Mugabowakigeri är ordförande för Dukundumurimo biodlargrupp i centrala Rwanda. Med på bilden är också kassören Laurent Kagenza och en pojke från trakten. De har fått hjälp av Vi-skogen att bygga moderna bikupor så att honungsproduktionen ökat. Foto: Susanne Skyllerstedt

I sluttningen på en av Rwandas tusentals kullar står ett vindskydd byggt av trä och lera med utsikt över dalen. På långt håll hörs surret från bin. Det är här biodlingsgruppen Dukundumurimo har sina bikupor. Namnet betyder ”Låt oss älska arbete” på kinyarwanda, som är det språk som talas i Rwanda. Och sedan gruppen började arbeta med Vi-skogen har de tolv medlemmarna fått större anledning att älska sitt arbete.

 

–Vi jobbade med bin innan också, men med hjälp av utbildning och studiebesök från Vi-skogen har vi fått nya kunskaper, säger Pascal Mugabowakigeri som är gruppens  ordförande.

 

Bikupa i Rwanda
De moderna bikuporna har ökat gruppens honungsproduktion. Istället för att skörda honungen en gång om året som förr kan de nu skörda varje månad. Foto: Lisa Brunzell

Moderna bikupor ökar produktionen

Tidigare använde gruppen traditionella bikupor tillverkade av trädstammar. Med hjälp av utbildningen från Vi-skogen har de fått hjälp att byta ut dessa mot moderna bikupor som är lättare att hålla rena så att bina trivs bättre och ger tio gånger mer i produktion, ibland ännu mer. I vindskyddet står åtta nya bikupor, målade i gult och blått eftersom det är färger som lockar till sig bin.

 

– De bikuporna som står här har vi byggt själva med hjälp av Vi-skogen, säger Pascal. Gruppen kan nu skörda honungen två gånger per år istället för en gång i slutet av året som de gjorde förr.

 

Träd ger bättre honung

Biodlingen är en del i Vi-skogens arbete att stödja bönder med små resurser att öka sin produktion. Detta minskar den ekonomiska sårbarheten hos bönderna och samtidigt lär sig bönderna ekologiska odlingsmetoder som skyddar och förbättrar miljön. Vi-skogen ger bönderna råd om vilka träd de kan plantera på sin gård för att förbättra verksamheten. Träd som Moringa och Calliandra är bra i kombination med biodling och i gruppens plantskola förbereds träden som de ska plantera i slänten nedanför bikuporna.

 

– De är bra träd med mycket blommor som kommer att ge oss ännu bättre honung, säger Pascal.

 

Mer honung i framtiden

Honungen som gruppen producerar säljs till människor i den närbelägna byn och runt om i grannskapet. Gruppens medlemmar drömmer om att i framtiden kunna starta ett kooperativ tillsammans. De vill återinvestera pengarna för att få verksamheten att växa så att de i framtiden kan paketera och sälja sin honung på marknaden.

 

Ge en gåva

Fler val