Jämställdhet viktig för familjen Ndawula

10 april, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

2011-04-10

Jämställdhet viktig för familjen Ndawula

Samali och George Ndawula från Ssembawle i Uganda är en av de familjer som genom Vi-skogen utbildat sig inom jämställdhet. De är överens om att det är viktigt att arbeta med frågan för att öka förståelsen, gemenskapen och också inkomsten i familjen.

 

Jämställdhet en viktig fråga för familjen Ndawula i Uganda

Oliver Samali Ndawula med barnen Nambiro Suzan, Nakakaawa Rachael och Bukirwa Fausta. Familjen är med i en bondegrupp som stöds av Vi-skogen. Foto: Ylva Olsson

Samma rättigheter – samma skyldigheter

I de områden där Vi-skogen arbetar är det främst kvinnan som ansvarar för familjens gemensamma barn. Det är också i de flesta fall kvinnan som sköter hela hushållet och ofta mer än femtio procent av jordbruket. Många kvinnor har varken inflytande över viktiga familjebeslut eller över familjens tillgångar.

 

Viktigt att arbeta med jämställdhet

Att arbeta med genus är därför en viktig del i Vi-skogens arbete. Arbetet för jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten, och varje grupp med bönder ges ett längre utbildningspass där man enbart diskuterar genus.

 

Gemensam ”brainstorming”

Vi är på väg till Ssembabule, ett område i Uganda för att få träffa en familj som genom en bondegrupp har varit i kontakt med Vi-skogen i snart ett år. Men innan vi åker stannar vi kvar på Vi-skogens kontor i Masaka för att prata med Bakeiha Zepher som arbetar med genus. Han berättar hur utbildningspassen brukar se ut.

 

- Oftast börjar vi med att tillsammans i gruppen brainstorma kring kvinnliga och manliga arbetsuppgifter. När deltagarna sen får svart på vitt att kvinnan i hemmet gör mycket mer brukar de övergå till att tillsammans brainstorma kring olika lösningar. Motivet är förbättrad ansvarsfördelning och att motverka givna arbetsuppgifter för män och kvinnor, vilket är extra viktigt under barnuppfostran säger Bakehia Zepher.

 

Gemensam delaktighet i beslut ett mål

Vidare arbetar de alltid med hela familjen. Målet är inte bara att dela rättvist på ansvar och arbetsuppgifter, utan även gemensam delaktighet i beslut som berör hemmet och familjens framtid. Målet är också att båda föräldrar skall ha samma förfogande över familjens tillgångar.

 

Oftast hög närvaro

Närvaron på dessa möten är hög och diskussionerna blir ofta livliga. När deltagarna sedan arbetat inom området under en period brukar de flesta par säga att de märker många fördelar. De utvecklas tillsammans, samarbetar bättre, får ökad sammanhållning och högre inkomst inom familjen.

 

Ett team som arbetar tillsammans

Fyllda med ny kunskap åker vi till Ssembabule. Väl framme får vi ett varmt välkomnande av Oliver Samali Ndawula och vi sätter oss ner utanför hennes hus. För henne handlar jämställdhet om att hon och hennes man samarbetar och delar på det dagliga arbetet i hemmet.  Det handlar om att man är ett team som arbetar tillsammans, inte var och en för sig.

-  Vi-skogen har pratat om jämställdhet vid flera tillfällen i vår grupp. Jag har tur som har en man som är mer jämställd än de flesta andra, Vi-skogens stöd har gett oss båda kraft att fortsätta i den riktningen, säger Oliver Samali Ndawula.

 

Familjen planerar ihop

Samali och hennes man sitter nu alltid ner och planerar tillsammans. Om det rör hela familjen så är även barnen med. Hon kan lägga fram för- och nackdelar kring olika val, dock är det alltid mannen som tar det slutgiltiga beslutet.

- Men du måste se detta som en process, säger hon allvarligt.

 

Samali och hennes man uppfostrar barnen på lika villkor.
Samali tycker det är viktigt att arbeta aktivt för jämställdhet. Foto: Ylva Olsson

Är det viktigt att aktivt arbeta för jämställdhet?

- Ja. Det ger kvinnan frihet och hon kan utvecklas inom sina områden. Det är viktigt att tänka på det i sin barnuppfostran om det skall bli en ytterligare förändring, säger Samali.

Idag har hon två vuxna barn, en flicka, en pojke, och fem barnbarn. För henne är det självklart att stärka dem på lika villkor.

 

Pojkarna och flickorna lär sig samma arbetsuppgifter

Samalis man, Camon George William Ndawula, kommer ut från huset och slår sig ner. Han instämmer och tycker att det är viktigt att barn och barnbarn får samma uppfostran.
- Pojkarna och flickorna lär sig samma arbetsuppgifter, exempelvis får pojkarna också laga mat och tvätta kläder. Det är viktigt att arbeta med jämställdhet för då får familjen en djupare förståelse för varandra, de samarbetar bättre och de utvecklas tillsammans.

Fler val