Fru Magesa vet hur man får vattnet att räcka

28 mars, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

Fru Magesa vet hur man får vattnet att räcka

Fru Nyangaso Magesa förbereder sig inför regnperioden. Hon står böjd över sin åker med en hacka i handen och formar jorden i ett prydligt vågmönster. I horisonten tornar tunga moln upp sig. En liten stund senare är åkern vattenfylld.

 

Fru Magesa på sin åker

Att skörda vatten är ett mödosamt arbete, Fru Magesa visar hur hon gräver med hackan. Foto: Camilla Thulin

 

- Vattenskörd innebär att ta vara på regnen. Vi bevarar vattnet på våra åkrar genom att gräva fåror där det kan samlas, berättar Nyangasos dotter medan modern demonstrerar tekniken med sin hacka.

Bevarar vattnet när det kommer

Fru Nyangaso Magesa bor med sin man och nio barn i Kambaraje utanför Musoma., Tanzania. Det är ett tropiskt område med regn- och torrperioder, men lantbrukarna har drabbats hårt av klimatförändringar. Nyangaso minns hur det var när hon var ung.

-Förr i tiden kom regnet regelbundet. Det är annorlunda nu. Vi måste ta vara på vattnet när det kommer för vi kan inte längre förutsäga regnen.

 

Väletablerad kunskap

Regnen som kommer är korta och kraftfulla och riskerar att snabbt skölja bort dyrbar jord och näringsämnen från åkrarna om man inte hindrar det. Konsten att ta vara på vattnet har blivit otroligt viktig och är därmed väletablerad hos lantbrukarna. Vi-skogen vill bevara, utveckla och sprida den kunskapen.

Utnyttjar flera tekniker

Nyangasos gård är prydlig och välskött. Framför boningshuset har grusplanen formats till

Fru Magesa i tanzania är en av de bönder som Vi-skogen stöder.
Fru Nyangaso Magesa utanför sin gård i Kambaraje. Foto: Camilla Thulin

slingrande vallar som fångar upp regnvattnet på dess väg ner för den svagt sluttande marken. I en halvmåneformad rabatt omgiven av en jordvall frodas blommor och grönsaker, som en oas i sanden. Tekniken kallas på engelska ”micro catchment”, översatt ”småskaligt avrinningsområde”, och kan med fördel användas kring trädstammar och rabatter.

Att anpassa sitt jordbruk till vattenskörd är arbetskrävande och Nyangaso erkänner att hon ibland önskar sig en vilsammare tillvaro. Att hon trots mödan är stolt över sin gård och ivrig att göra allt hon kan för att förbättra den är tydligt.

- Jag har använt alla tekniker jag känner till, men finns det fler sätt att ta vara på vattnet vill jag gärna lära mig mer, säger hon leende

 

 

Har fått ökade skördar

Fru Nyangaso Magesa började arbeta med Vi-skogen år 2008 och hon berättar hur hon kom i kontakt med organisationen.

 

- Vi-skogen hade ett öppet möte för lantbrukare i min by. Jag gick dit och blev intresserad. Jag visste redan hur man tog tillvara på regnvattnet men av Vi-skogen lärde jag mig att odla träd som ger näring till marken. Sedan dess har våra skördar ökat.
Hon tycker att det är bra att Vi-skogen sprider kunskapen om vattenskörd. Själv rekommenderar hon alla i sitt närområde att arbeta för att behålla vattnet på sina åkrar.

Fler val