Biogas ger bättre hälsa och miljö

7 februari, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

Biogas ger bättre hälsa och miljö

Sedan familjen Mwumvaneza fick tillgång till biogas med Vi-skogens hjälp har livet tagit en ny vändning. Familjen behöver inte länge andas in skadlig rök under matlagningen och bättre belysning förenklar för barnen att läsa.

 

Jean Mwumvaneza tror på biogas.

Jean Mwumvaneza tror att hela familjens hälsa kommer att förbättras, nu bildas inte längre skadlig rök under matlagningen. Han vill även måla köket eftersom att väggarna inte kommer att svärtas ner av sot. Foto: Lisa Brunzell

Jean Mwumvaneza öppnar kranen så att gas sipprar genom ledningen och ut till lampan i taket. Han antänder gasen med hjälp av en tändare och ett dunkelt sken sprider sig i vardagsrummet. Efter några minuter har ljuset blivit klart och starkt.

– Tidigare hade vi fotogenlampor och det var svårt för barnen att läsa, berättar han.

Han bor med sin familj i norra Rwanda och har fått stöd från Vi-skogen för att börja använda biogas. I processen bildas främst metangas och koldioxid från ko- och grisdynga och metangasen används sedan som bränsle till belysning och matlagning.

Stor skillnad mellan ved och gas

– Det är en stor skillnad mellan gas och vedeldning, hur bra veden än är. Med gas tar det kortare tid att laga mat och det bildas inte rök eller sot, säger Jean Mwumvaneza.  Dyngan läggs först i en trumma där den blandas ut med vatten, vilket underlättar transporten vidare genom plaströret. Dyngan samlas sedan i en övertäckt grop där gas bildas. Restprodukten är gasfri gödning som kommer att användas till växterna på farmen.

 

Krävs mycket dynga

Det krävs mycket dynga för att biogasen ska bildas.
Dyngan blandas ut med lika mycket vatten för att den ska rinna lättare genom systemet. Foto: Lisa Brunzell
Gasspis
De två timmarna som tidigare lades på matlagning varje kväll har nu minskat till 30 minuter. Foto: Lisa Brunzell

För att producera tillräckligt med biogas för ett hushåll krävs 70 – 80 kilo dynga per dag och lika mycket vatten.

– Vi lägger i dyngan samma klockslag varje dag, oftast på eftermiddagen. Då kan vi använda gasen till matlagning på kvällen så att ingen gas går förlorad, berättar Jean Mwumvaneza.

 

Hälsosammar än ved

Tidigare tog det omkring två timmar att tillaga maten, nu tar det bara 30 minuter. Men det är inte enbart tidsmässigt som situationen har förbättrats. Det traditionella sättet med ved är både kostsamt och hälsofarligt.

Jean Mwumvaneza vill ta med sin fru och sina sex barn på en hälsoundersökning, för att sedan jämföra hur deras hälsa har förbättrats om några år.

– Röken måste ha fört med sig sjukdomar, konstaterar han.

 

Färre träd huggs ned

I  Rwanda har 48 av de bondefamiljer som Vi-skogen arbetar med fått stöd för att börja producera biogas. Vi-skogen tränar bönderna och bidrar med rådgivning. Projektet med biogas sjösattes under maj 2010 och ur miljösynpunkt finns flera fördelar. Exempelvis medför metoden att färre träd behöver huggas ner, som annars skulle användas som ved. Skogsavverkning bidrar till problem som erosion och att mindre koldioxid kan tas upp från atmosfären.

 

Mycket har hänt

Familjen Mwumvaneza kom i kontakt med Vi-skogens fältpersonal 2008. Sedan dess har mycket hänt.

– Det går inte att jämföra innan och efter vi började jobba med Vi-skogen. Nu kan jag försörja min familj.  Men en stor utmaning väntar fortfarande. Familjen drömmer om att kunna omvandla gasen till elektricitet, för att exempelvis ha möjlighet att ladda mobiltelefonen. Det är inte ovanligt att bönder på landsbygden får färdas långa sträckor för att hitta laddningsstationer och i dagsläget har omkring fem procent av befolkningen i Rwanda tillgång till elektricitet.

– Jag känner en stor glädje inombords. Men det är fortfarande mycket hårt arbete kvar.

 

Fler val