Representant från Världsbanken besökte Vi-skogen i Kenya

2 februari, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

Andrew Steer besöker Vi-skogen
Andrew Steer diskuterar jordbruk med en bonde i Kisumu. Foto: Bo Lager

”Kenya Agricultural Carbon Project” som är det första projektet som genererar kolkrediter från jordbruk i Afrika, banar också väg för en ny strategi för kolberäkningsmetoder. Projektet illustrerar konkret hur kolfinansiering kan både stödja miljön och generera intäkter för lokala samhällen.

 

Minskar bönders sårbarhet för klimatförändringar

Projektet är ett exempel på vad Andrew Steer, Världsbankens särskilda sändebud för klimatfrågor, refererar till som en ”triple win”. Det betyder att den ökar produktiviteten inom jordbruket, binder kol och minskar utsläpp av växthusgaser samt minskar bönders sårbarhet för klimatförändringarna.

Bidrar till ett bättre klimat

Världsbankens Bio Carbon fond har ingått ett avtal med Vi-skogen. Genom att odla med långsiktigt hållbara odlingsmetoder bidrar bönder i Afrika till ett bättre klimat vilket ska de nu få ersättning för.

Många fördelar i jordbruket

Avtalet undertecknades vid en ceremoni som hölls vid den internationella konferensen om jordbruk, livsmedelsförsörjning och klimatförändringar den 3 november 2010 i Haag, Nederländerna. Den direkta nyttan för lokalbefolkningen på 60 000 hushåll är en intäkt på över 350 000 US dollar. Indirekt har det många fördelar i jordbruket då det hjälper jordbrukarna att anpassa sig till klimatförändringarna.

 

Relaterade artiklar

11/11/2010 Klimatsmarta odlingsmetoder belönas – avtal signerat mellan Vi-skogen och Världsbanken

 

24/3/2010 Bönder som odlar klimatsmart ska belönas – metod tas fram av Vi-skogen och Världsbanken

 

Övrig media

The Standard: World Bank roots for small-scale farmers on effects of climate change

YouTube, Farming First. Andrew refererar till vårt projekt i slutet av filmen: http://www.youtube.com/watch?v=Up2xwDJlJmo

Fler val