Mama Luka leder en spara- och lånagrupp

26 januari, 2011 · Nyheter · 1 kommentar

Mama Luka leder en spara- och lånagrupp

Mama Luka startade på eget initiativ en spara-och lånagrupp år 2002. Med hjälp från Vi-skogen har gruppen vuxit sig mycket stark. Gruppen har lärt sig om agroforestry, startat två egna bankkonton och gemensamt köpt mark där de odlar bomull och kassava.

 

Mama Luka leder spar-och lånegruppen som stöds av Vi-skogen

Mama Luka startade en egen spara- och lånagrupp redan år 2002. Foto: Camilla Thulin

Spara- och lånagruppen i Mugango, Tanzania, sitter samlade framför den stora grå mikrofinanslådan, som de gör varje tisdag. Lådan känns lika inbrottssäker som ett kassaskåp. I den har varje medlem sin egen bok, där de skrivit upp hur mycket de sparat

kassaskrinet låses med tre hänglås.
Tre olika gruppmedlemmar har nycklar till den grå mikrofinanslådan. Foto: Camilla Thulin

och lånat. Lådan har tre hänglås och nycklarna finns hos tre olika gruppmedlemmar.

Inspirerades av kvinnor i grannbyarna

Shelba Mkaima, eller Mama Luka som hon kallas av de andra i gruppen, berättar om hur idén till gruppen föddes under 2001:

- Jag besökte olika byar och såg hur kvinnorna kunde hjälpa sig själva och varandra tack vare sina spara- och lånagrupper. Bland annat kunde de låta sina barn gå i skolan.

Hon inspirerades av dessa kvinnor och i början av år 2002 startade hon på eget initiativ en spara- och lånagrupp tillsammans med 12 andra kvinnor.

 

Fick kunskap och självförtroende via Vi-skogen

Under 2005 började Mama Luka gå på Vi-skogens seminarier och fick bland annat mer kunskap om agroforestry. I och med det växte hennes självförtroende.

- Mitt liv förändrades och jag kände att jag kunde leda gruppen på ett bättre sätt, berättar hon.

En av de största vinsterna med spara- och lånagrupper är att alla som är med i gruppen får en praktisk erfarenhet av ekonomiska frågor och att speciellt kvinnor får en ökad status och stärkt självbild.

Sparande för framtiden och lån till självhjälp

När Vi-skogen började med spara- och lånagrupper 2007, blev det en självklarhet för gruppen att gå med.

- Vi gick med för att få mer kunskap om hur vi skulle kunna utveckla vårt sparande, berättar Mama Luka.

Idag har gruppen två konton på banken och sparar upp till 1000 TZ Shilling var i veckan, dubbelt så mycket som man sparade från början.

Gruppen som anstränger sig
Spara- och lånagruppen träffas en gång i veckan. Foto: Camilla Thulin
Allt bokförs noga.
Man håller noga reda på vad varje medlem sparat och lånat. Foto: Camilla Thulin

Gruppen som anstränger sig

Mama Lukas spara- och lånagrupp heter Juhudi Group, vilket är swahili och betyder gruppen som anstränger sig. Medlemmarna har bytts ut något under årens lopp och består idag av sex kvinnor och sju män. Ett resultat av att de är en grupp som anstränger sig är bland annat den ca 5 ha stora mark, som de köpt tillsammans och där de idag odlar bomull och kassava. Ett annat exempel är att de mellan åren 2007 och 2010 sparade närmare 9 miljoner Tz Shilling (ca 45 000 SEK) som de satt in på två gemensamma konton på banken.

Lån till skolavgifter

Medlemmarna kan också låna pengar från gruppen till inkomstbringande aktiviteter, som i en förlängning leder till att de blir självförsörjande. De kan till exempel få lån för att köpa djur, grödor eller maskiner till sin gård. Eller för skolavgifter.

Den sociala aspekten viktig

Då gruppen träffas en gång i veckan bildas en gemenskap och det märks under mötets gång

att de har roligt tillsammans. Gruppen fungerar som ett socialt nätverk och de bestämmer själv vilka som får vara med. Det är viktigt att man passar tider och kommer på de gemensamma mötena. Om man inte gör detta får man böta 100 Tz Shilling.

Det finns också en social fond, där varje medlem bidrar 200 Tz Shilling i veckan. Den sociala fonden fungerar som en försäkring om någon skulle bli sjuk eller drabbas av missväxt eller dödsfall.

Hoppas på ett gott liv i framtiden

Mama Luka har kommit så långt i sitt sparande att hon arrenderar egen mark, där hon odlar bomull och kassava. Hon hoppas att inkomsterna från detta kommer täcka skolavgifterna för hennes dotter och att hon framöver ska kunna få ge henne en cykel.

- Jag hoppas också på att alla i gruppen ska kunna skapa sig ett gott liv. Att de kan ha ett hus, vatten och el, säger Mama Luka.

Sparandet har lett till att hela gruppen har fått det bättre och hon tror också att det finns en framtid för gruppen.

- Jag  hoppas och tror att barnen tar över vår kunskap och utvecklar gruppen till något de själva kommer att ha stor nytta av!

 

Vill du bidra till Vi-skogens arbete? Ge en gåva!

Fler val