Bättre metoder ger Ahamed livsviktigt vatten

13 januari, 2011 · Nyheter · Inga kommentarer

Bättre metoder ger Ahamed livsviktigt vatten

Att förvalta vatten effektivt är en av förutsättningarna för en hållbar utveckling runt Victoriasjön. Ahamed Kasujja, bonde i Butambaladistriktet, Uganda är en av dem som tillämpar de vatten- och jordbevarande metoder som Vi-skogen förespråkar.

Ahamed har byggt en vattenanordning
Ahamed Kasujja vid tvättanordningen han byggt. Foto: Eric Maltegård
Diken håller jorden kvar vid regnperioder.
Diken förhindrar både regnvattnet och det bördiga ytskiktet på jorden att rinna bort under regnperioden. Foto: Eric Maltegård

Nedanför Ahameds hus finns större gropar där vatten uppifrån sluttningen har ansamlats.

- Vattnet används till djuren och ger rikligt med fukt till jorden och växterna runt omkring.

Runt gropen har Ahamed planterat sesbania sesban, en av flera arter vars rötter effektivt binder jorden samtidigt som den är kvävefixerande.

Diken leder vatten

Ahmeds åkermark ligger på en svag sluttning. Han har grävt flera långa diken som ligger vågrätt i sluttningen. De förhindrar både regnvattnet och det bördiga ytskiktet på jorden att rinna bort under regnperioden. Dikena har även små avgränsningar för att förhindra att vattnet rinner bort vid kanterna. Längst med dikena använder han napier, en grässort som växer snabb och är bra för att binda och stabilisera jorden.

Stor förändring

Ahamed har samarbetat med Vi-skogen under ett och ett halvt år, och förändringen är stor.

- Jag kan nu skörda uppåt fem gånger per år, innan var det bara två gånger, jorden var torr och när det regnade så rann min gödsel ner för backen.
Vi går runt på Ahmeds gård, och vid huset syns en intressant skapelse.

- här brukar jag tvätta mina händer, berättar Ahamed, medan han trampar ner på en pedal med foten. Från en plastdunk rinner vatten. Han ler och fortsätter:

- detta har jag lärt mig från Vi-skogen!

Taken samlar upp vatten

Ahamed går vidare och visar oss ett mindre hus. Regnvattnen från byggnadens tak har samlats, gått via vattenrännor och sen in i huset. Väl inne rinner det ner i en stor grop täckt av presenning.

- den fungerar bra men råttor har tyvärr bitit hål i presenningen, säger Ahmed fundersamt.

Vi går ut igen och upptäcker att taken till alla byggnader används för att samla upp vatten. Via rännor rinner det sedan ner i stora tunnor. Ahamed berättar att regnvattnet används till djuren, köksträdgården och till familjen efter att de kokat det.

Vad har du för framtidsplaner?

- Jag har precis byggt ett hönshus men har ännu inga höns, så det vill jag skaffa. Sen vill jag också utöka min gård och odla ännu mera frukt och grönsaker, avslutar Ahamed.

Se Ahamed berätta om arbetet med vatten

 

 

 

Fler val